nieuws

De huidige zoektocht naar ondernemende ambtenaren

bouwbreed

De nieuwe kabinetsplannen en de veranderende economische omstandigheden vragen ook van gemeentelijke organisaties om inhoud te geven aan bestuurlijke vernieuwing en prestatiegericht werken. Dit geldt in sterke mate in de wereld van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur, waar een cultuuromslag zich aan het voltrekken is. Dit vraagt volgens Wilco Huizing nadrukkelijk om vernieuwende overheidsmedewerkers: ondernemende ambtenaren. Echte professionals die staan voor de publieke taak, maar de uitdaging van de markt niet schuwen.

Steeds vaker vinden professionals het verfrissend om in de loop van hun carrière van rol te veranderen: overheidsmanagers die het bedrijfsleven helpen om betere opdrachtnemers te worden en managers uit het bedrijfsleven die overheden helpen om zich ondernemender op te stellen. Voor de één is het een tijdelijke zijstap, voor de ander een definitieve wisseling van speelveld. Voor allemaal is het een verrijking van hun vaak al succesvolle loopbaan.

Succesvol

Reageer op dit artikel