nieuws

De Haagse particuliere woningverbetering

bouwbreed

De Haagse particuliere woningverbetering

Een van de instrumenten voor stedelijke vernieuwing is particuliere woningverbetering. De gedachte daarachter is particulieren te bewegen hun bezit te verbeteren, waardoor een publieke inspanning als grootschalige aankoop ten behoeve van stadsvernieuwing achterwege kan blijven. Juist daarom zetten (grote) gemeenten het instrument particuliere woningverbetering in voor de wijken die in de jaren tussen 1920 en 1940 van de vorige eeuw zijn gebouwd, toen de corporatiebouw werd verdrongen door particuliere bouw. Een gemeente die zich nadrukkelijk met particuliere woningverbetering heeft ingelaten is Den Haag.

In 1993 startte Den Haag met de NV Woningbeheer. Door de neuzen van woningeigenaren wat betreft aanpak en financiering in dezelfde richting te zetten heeft Woningbeheer in de eerste 10 jaar van haar bestaan circa. 25.000 woningen kunnen aanpakken. Daarmee was een bedrag gemoeid van 240 miljoen euro, waarvan de eigenaren 134 miljoen euro voor hun rekening hebben genomen. In 2005, wanneer de klus klaar zou moeten zijn, zullen er in totaal 37.000 woningen zijn aangepakt, voor in totaal 425 miljoen euro, waarvan 253 miljoen euro door eigenaren. Deze gegevens ontleen ik aan Cobouw, 1 mei en 16 juni 2003.

Verleiden

Reageer op dit artikel