nieuws

Cijfers Centraal Planbureau leiden tot extra bezuinigingen

bouwbreed

den haag ­ De economie heeft het nog zwaarder dan werd aangenomen. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Planbureau. In de Tweede Kamer neemt de roep om extra bezuinigingen toe.

De jongste CPB­berekeningen geven aan dat het overheidstekort volgend jaar zal oplopen naar 2,6 procent vanwege tegenvallers van rond de 9 miljard euro. Dat is al 1,9 procent van het binnenlands product. Daarmee dreigt het tekort akelig te komen bij de 3 procent, het absolute maximum uit het Europese stabiliteitspact.

De 2,6 procent zou in principe ook moeten leiden tot extra bezuinigingen, omdat in het regeerakkoord is afgesproken dat bij een tekort hoger dan 2,5 procent er moet worden ingegrepen.

Minister Zalm (financiën) heeft echter al laten weten dit automatisme niet geheel te willen volgen, maar eerst nog eens de CPB­cijfers zelf wil laten narekenen.

De politiek reageert verdeeld. De regeringspartijen CDA en VVD zijn voorstander van extra ombuigingen in 2004. VVD­woordvoerder F. de Grave vindt dat Zalm zich domweg aan de afspraken moet houden.

Zijn CDA­collega F. de Nerée tot Babberich gaat nog verder door te suggereren dat het kabinet nog wat meer zou moeten bezuinigen om een buffer in te bouwen.

Afknijpen

PvdA­Kamerlid F. Crone is daar fel op tegen. Meer bezuinigen knijpt de economie verder af, zo meent hij. Herstel wordt al bemoeilijkt door de lastenverzwaring van 3,5 miljard die nu al in de kabinetsplannen zit.

Gezien de prioriteiten van het kabinet voor zorg, onderwijs en veiligheid kan het volgens deskundigen nauwelijks anders dan dat bezuinigingen in eerste instantie vooral de investeringen zullen treffen. Binnen de toch al getroffen bouw houdt de sector daar in ieder geval het hart voor vast.

Gevreesd wordt dat de neerwaartse spiraal in de bouwproductie nog veel groter kan worden, omdat ook bedrijven hun investeringen op een laag pitje hebben gezet. Daarnaast zit het consumentenvertrouwen op een historisch laag peil, waardoor ook de woningbouw wel eens minder snel omhoog kan krabbelen uit het huidige dal dan aanvankelijk werd gehoopt.

De vrees wordt extra gevoed door de bijgestelde raming voor de economische groei. Voor dit jaar wordt een nulgroei verwacht, voor volgend jaar een half procent. Dat zijn niet bepaald cijfers waarvan verwacht mag worden dat die aanzetten tot het aantrekken van de economische groei.

Reageer op dit artikel