nieuws

Centerpennen oorzaak van instorten viaduct Wildervank

bouwbreed Premium

groningen ­ Centerpennen die niet alleen op dwarskracht maar ook op buiging werden belast, zijn de oorzaak van het bezwijken van de bekisting van het viaduct in Wildervank. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van aannemer Visser en Smit Bouw naar de oorzaak van het ongeval.

Tijdens de laatste fase van het storten van het brugdek klapte woensdag 18 juni de bekisting van het viaduct over de N33 weg. Dat gebeurde bij één van de landhoofden. In het midden was al de volledige dikte bereikt, aan de zijkanten nog niet. Aannnemer Visser en Smit Bouw startte de dag daarop direct met de sloop van het brugdek. Aan de hand van het onderzoek ter plekke en het nalopen van alle constructietekeningen en berekeningen werd de oorzaak vastgesteld. Ook Matemco, leverancier van de ondersteuningsconstructie, keek mee.

Volgens regiodirecteur B. Koman van Visser en Smit wijst alles erop dat de centerpennen de boosdoeners waren. Met die pennen was de bekisting voor het brugdek tegen het al eerder gestorte landhoofd bevestigd. Met volgplaten en een spanmoer werden de 2,5 meter lange pennen die dwars door het landhoofd staken, op hun plek gehouden.

Onregelmatig

De pennen waren volgens Koman puur op afschuiving berekend. Maar onderzoek wees uit dat de gaten waar ze doorheen liepen, te ruim waren en onregelmatig van vorm. Ze werden dus niet gelijkmatig tegen de bodem van de gaten gedrukt; over een lengte van zo’n 4 centimeter werden ze ook op buiging en trek belast. En daar waren ze niet op berekend, aldus Koman. Nadat één pen bezweek, volgden als een kettingreactie de andere pennen langs het landhoofd.

De constructeur van moederbedrijf Koninklijke Volker Wessels Stevin die het onderzoek leidde, gaat volgens Koman nog mogelijke andere bezwijkoorzaken na. Bekeken wordt bijvoorbeeld of de gordingen het zouden houden wanneer de fundering van de ondersteuningsconstructie een stukje zou zijn verzakt. Voor de zekerheid worden alle mogelijke senario’s doorgerekend, hoewel Koman ze typeert als hypothetisch. De verwachting is dat de falende centerpennen de echte oorzaak vormen. Ook opdrachtgever Rijkswaterstaat aanvaardde volgens Koman die lezing bij de rapportage.

Twee weken na de bouwvak in het noorden van het land verwacht regiodirecteur Koman het werk te kunnen hervatten. Het ziet ernaar uit dat de bekisting ter hoogte van het landhoofd dan met lijmankers op zijn plek wordt gehouden. Over de hele lengte ingeklemd kunnen ze geen kant op en is er geen gevaar voor bezwijken.

Reageer op dit artikel