nieuws

Cementbedrijf Enci houdt rekening met verdere inkrimping van Europese markt

bouwbreed Premium

den bosch ­ Enci stelt zich in op een verdere inkrimping van de markt. Vorig jaar daalde de afzet van het cementbedrijf met 8 procent tot 3,1 miljoen ton. Dat blijk uit het jaarverslag van de in Den Bosch gevestigde onderneming.

De omzet van Enci daalde vorig jaar met 9,5 procent tot 238 miljoen euro. Door fikse besparingen in de bedrijfsvoering daalde het resultaat ten opzichte van 2001 slechts met 1,9 procent. De prestaties zijn geconsolideerd in de cijfers van Heidelberg Cement, dat vorig jaar een omzet realiseerde van 6,6 miljard euro. Het dochterbedrijf van Heidelberg Cement voorziet dat het westen van Europa economisch voorlopig in de lappenmand blijft. In de tweede helft van dit jaar zal de groei voornamelijk komen uit Oost­Europa, Turkije en Afrika. Enci meldt dat in 2002 de kwaliteitsafspraken met de leveranciers van grondstoffen is verbeterd. Zo zijn met de leverancier van vliegas nieuwe kwaliteitsspecificaties overeengekomen. Mede dankzij de introductie van keurmerk Komo is bij Enci de kwaliteit van het cement gemiddeld iets verbeterd. Een aantal soorten scoorden minder dan in 2001. Kwetsbaar bleken vooral de uit meerdere grondstoffen samengestelde cementen, met name de hoogovencementen. Hun minder constante prestatie vindt zijn oorzaak vooral in de kwaliteit van de aangeleverde slakken. Verbeteringsvoorstellen worden dit jaar uitgewerkt. Het aantal kwaliteitsklachten aan het adres van Enci lag vorig lager dan in 2001. “Belangrijke aandachtspunten blijven de verwijten die te maken hebben met variaties in de verwerkbaarheid in het proces van onze klanten.” Voor 2003 heeft de Enci projecten gepland die het inzicht moeten verbeteren in de oorzaken om oplossingen te vinden. Ten aanzien van de betonmarkt worden kwaliteitsklachten voortaan sterker bekeken naar hun toepassing in de markt. Onder de paraplu van Heidelberg Cement werkt Enci aan verandering van de structuren. Vorig jaar zijn alle cementactiviteiten ondergebracht in de vennootschap Enci BV. De Nederlandse moedermaatschappij is de Enci holding NV. Samen met de Belgische zustermaatschappij CBR zal Enci samensmelten tot een organisatie die heel de Benelux tot werkgebied heeft. Tot de hoofdlijnen behoort het functioneren van nationale organisaties voor direct in relatie met klanten staande cementactiviteiten. Duidelijk is ook dat de laboratoria van het Betononderzoek en de afdeling Kwaliteit & Proces Bedrijven West te Rotterdam worden samengevoegd. Integratie ligt ook in het verschiet van de laboratoria van Cementonderzoek en Kwaliteit & Proces te Maastricht. De strategische en stafmatige activiteiten zullen in de toekomst op Beneluxniveau ontplooid worden. Aandachtsvelden zijn markt­ en productontwikkeling, kwaliteitsbeleid en kennisoverdracht. Omzet Enci daalde vorig jaar met 9,5 procent

Reageer op dit artikel