nieuws

Bouwproductie ijlt economisch na

bouwbreed Premium

amsterdam ­ De groei van de bouwproductie per inwoner is tussen 1991 en 2002 achtergebleven bij de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een analyse van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Het EIB komt voor Nederland op een toename van 2,1 procent van het bruto binnenlands product tot 26.800 euro per inwoner. In absolute zin is ons land met het bedrag koploper, vlak voor Groot­Brittannië, Zweden en opvallend genoeg Finland. Duitsland, Frankrijk en Italië zijn subtoppers met bbp’s van respectievelijk 25.100, 24.800 en 21.100 euro. Op grote afstand volgen de oude Oostbloklanden met scores tussen de 6.100 (Tsjechië) en 4.200 euro (Slowakije). Hoewel het bruto binnenlands product in de jaren 1991­2002 in Nederland met 2,1 procent toenam, groeide de bouwproductie per inwoner slechts met 1,2 procent. Over dezelfde periode laten landen als Portugal, Tsjechië, Hongarije en Polen stijgingen van tussen de 3 en 4,7 procent zien. Het sterkst achteruit ging het economisch zwakke Slowakije met een afname van de bouwproductie per inwoner van 3,3 procent. Eveneens een stap terug deden Duitsland (­1 procent), Zweden (­0,9 procent) en Frankrijk (­0,1 procent).

Dienstensector

Het EIB noemt het verschijnsel in welvarende landen dat de bouwproductie per inwoner relatief minder snel toeneemt dan het bbp per inwoner, een logisch gevolg van de opkomst van de dienstensector. De toename van het bbp wordt geleidelijk meer bepaald door de groei van de toegevoegde waarde van de tertiaire sector. De verschuiving is volgens het EIB echter niet louter aan de dienstensector te wijten. Hogere inkomens maken immers niet alleen de weg vrij voor meer consumptie maar vergroten ook de keuzemogelijkheden. “Bij een toenemend inkomen kan de voorkeur van de consument uitgaan naar luxe goederen als vakanties, dure auto’s en wellicht ook betere woningen”, aldus M. Zuidema in het rapport Economische Groei en Bouwproductie. “De consumptie van deze luxe goederen neemt dan sneller toe dan de stijging van het inkomen. Aan de andere kant zou voor de bevolking kunnen gelden dat ­ naarmate het inkomen toeneemt ­ bepaalde goederen minder belangrijk worden”. Zuidema wijst op het effect dan woningen in de beleving van luxe kunnen veranderen in noodzakelijke goederen waarop best bespaard kan worden.

Reageer op dit artikel