nieuws

Bouwfouten met kunststoffolie zijn heel goed te voorkomen

bouwbreed

den haag ­ Produceren en verleggen van folie is een vak dat alleen door gecertificeerde bedrijven goed kan worden uitgevoerd. Een kostenbewuste opdrachtgever of aannemer kan beter niet besparen op een folieconstructie. De behaalde ‘winst’ zal teniet worden gedaan door de problemen die hierdoor worden veroorzaakt.

Kunststoffolies fungeren in de grond­, weg­ en waterbouwsector als waterkerend element in een reeks van constructies. Ook in de milieusector zijn folies onmisbaar bij het realiseren van veilige afdichtingsconstructies.

In de afgelopen decennia zijn grote hoeveelheden kunststoffolies toegepast. Daarbij zijn nogal wat problemen opgetreden. Een voorbeeld. Voor aanleg van een relatief klein spoorwegviaduct was het noodzakelijk de grondwaterstand ter plaatse blijvend kunstmatig te verlagen. Dit is gerealiseerd met een kunststoffolie met daarboven een drainagesysteem dat is aangesloten op een pompsysteem. Direct na aanbrengen bleek er lekkage te zijn. In het begin was dat 5 kubieke meter per uur, later liep dat op naar 35 kubieke meter per uur. Onderzoek gaf aan dat de banen dunne polyetheen folie (PE) met lijm of dubbelzijdig plakband waren uitgevoerd. Inmiddels is bekend dat PE alleen door middel van lassen betrouwbaar aan elkaar is te verbinden. In dit voorbeeld is niet direct gerepareerd, omdat dan het treinverkeer voor langere tijd moest worden stilgelegd. Duidelijk is dat de kosten die moesten worden gemaakt om het kwelwater af te pompen en te lozen, een veelvoud bedragen van de kosten die voor een folieconstructie van goede kwaliteit had moeten worden betaald.

Praktijk

Dat het met folie niet fout hoeft te gaan toont echter een praktijkvoorbeeld voor verdubbelen van de spoorlijn bij Best. Een verdiepte betonnen variant bleek aantrekkelijk maar was voor Best te duur.

De kloof tussen budget en ontwerp werd opgelost door toepassen van een folieconstructie in plaats van een betonnen bak. Na het graafwerk is als afscherming tegen het grondwater een primaire folie gelegd (Aquatex PVC, 1mm dik, KIWA en ATA gecertificeerd). De folie is geprefabriceerd tot zeilen met een gemiddeld oppervlakte van 2500 vierkante meter. Die zijn ter plaatse met dubbele lassen aan elkaar verbonden. In totaal is 55.000 vierkante meter primaire folie gelegd. Hierop is een laag zand aangebracht. Daarbovenop is een calamiteitenzeil gelegd. Dat dient als opvang voor bijvoorbeeld de inhoud van een gekantelde tankwagon. Met drainage kan eventuele vervuiling worden afgepompt waardoor vervuiling van de bodem wordt voorkomen. Het calamiteitenzeil is van HDPE­folie en heeft een oppervlakte van 26.000 vierkante meter.

Regelgeving

Uitgebreid onderzoek tussen 1995 en 2000 heeft geleid tot regelgeving en certificatieregelingen voor producenten en verleggers van kunststoffolies. Kwaliteitsborgingssystemen beperken de risico’s van fouten. De controlekosten zijn hiermee verschoven van opdrachtnemer naar folieverlegger.

Afhankelijk van de toepassing heeft een professionele folieconstructie een levensduur van 20 tot 60 jaar.

Reageer op dit artikel