nieuws

‘Bouwen, anders ben je de grond weer kwijt’

bouwbreed Premium

amsterdam – Een bouwplicht binnen een bepaalde termijn kan als ontbindende clausule in de grondoverdracht worden opgenomen. Zo’n stok achter de deur kan helpen de woningbouwproductie te stimuleren. Daartegenover staat dan dat gemeenten de grondprijs moeten verlagen.

Dat zei professor G. de Kam, bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, gisteren tijdens het congres ‘Grondbeleid wie durft?’ van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Een gemeente die in een teruglopende markt ontwikkelaars een normale winstmarge wil blijven gunnen, zal zelfs een substantieel lagere grondprijs moeten overeenkomen dan berekend met de vrij-op-naamprijs en de bouwkosten van het huis. Als de eerste met 10 procent daalt, moet volgens De Kam de grondprijs met 30 procent dalen om goed uit te komen. Hij ziet bovendien de grondquote weer terugkeren. ‘Daar zou wat mij betreft bijhoren dat kwaliteitsverhogingen niet afgestraft worden met een hogere grondprijs, want daar was het immers bij de politieke kritiek op de grondquote allemaal om begonnen.’ Bij de grondquote is de grondprijs volledig gekoppeld aan de stichtingskosten en dus aan de bouwkosten van een nieuwe woning.

Claim

De professor vindt het vreemd dat het bouwclaimmodel, risico’s bij gemeenten en bouwrechten bij de markt, de praktijk werd in de grondexploitatie, zonder dat de bouwplicht is overwogen. Hij pleit ervoor de huidige patstelling tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars, te doorbreken. ‘Gemeenten zouden via bovenplanse verevening een deel van hun risico moeten kunnen verhalen op ‘goedkope’ initiatieven op andere locaties. En Vinex duurt wat langer&insldr; dat lijkt me niet verkeerd voor een uitgebalanceerde ontwikkeling.’ Ook andere sprekers benadrukten vanuit hun verschillende posities de heldere rolverdeling tussen de partijen. Dat zou de stagnerende woningbouwproductie weer kunnen vlottrekken. Ook de herstructurering hoort daarbij. De Kam ziet daar een samenspraak tussen gemeenten en corporaties, in plaats van eenzijdig opgelegde eisen aan corporaties.

Reageer op dit artikel