nieuws

Beton storten in een enkelzijdige bekisting

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Hoe stort je beton ten behoeve van een verzwaring van de wanden in een bestaande fietstunnel? Balm BV past in Amsterdam een enkelzijdige bekisting van Doka Nederland toe met twee speciale panelen waarin aansluitpunten zijn opgenomen voor het inbrengen van het beton dat in één keer achter de wand wordt gepompt. In de praktijk blijkt dat het ook in twee keer gaat.

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Balm de werkzaamheden uit aan de fietstunnel onder de President Kennedylaan. De aannemer stond voor de opgave een bekisting te maken die hem in staat stelde het beton voor de verzwaring van de tunnelwand met een lengte van 15 meter en een hoogte van 2,7 meter in één keer te storten voor een goede aansluiting tot aan het tunnelplafond. Voor het ontwerp en de uitvoering van de bekisting zocht Balm contact met Doka Nederland. R.C. de Jong, commercieel technisch adviseur van Doka: “Juist vanwege de uitvoering was een traditionele stort van bovenaf niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een gesloten enkelzijdige bekisting met twee SCC (Self­Compacting Concrete)­panelen. Via één van de gaten pompt de betonleverancier in één keer de ruimte achter de bekisting vol met zelfverdichtend beton.” Het tweede SCC­paneel is in de wand voor nood opgenomen voor het geval het beton bijvoorbeeld niet voldoende zou vloeien. In de ruimte achter de bekisting heeft Balm 1.100 ankers met een diameter van 10 millimeter in de bestaande tunnelwand geboord en gekoppeld aan twee wapeningsnetten. Extra wapening doet dienst als krimpnet en moet scheurvorming in het beton voorkomen. Uitvoerder A. van Oortmerssen van Balm: “Na de stort van de eerste wand bleken er na het ontkisten een aantal verticale scheuren te zijn ontstaan.” Mogelijke oorzaak hiervan was de hitteontwikkeling van het beton tijdens het uitharden in combinatie met het tijdstip van de betonstort in de namiddag en de daarop volgende nachtvorst waardoor het beton van 60 graden Celsius in zeer korte tijd afkoelde. De aannemer kon volgens Van Oortmerssen de scheuren zonder problemen afdoende herstellen. De optie van geforceerd koelen is overwogen, maar bleek volgens hem veel duurder dan een krimpnet.

Viscositeit

Gezien de viscositeit houdt Doka rekening met maximale hydrostatische druk van de hoogte van de kist maal de soortelijke massa van het beton. De uitvoering van de bekisting is hierop afgestemd. Veertien jukken geven de bekisting ondersteuning. Elk juk is geschoord met twee schuin aangebrachte ankers die zijn verlijmd in de tunnelvloer. Op 6 ankers zijn meetpunten aangebracht om de druk van het beton tijdens het storten elke twee seconden in de gaten te houden. Als de betonmortelwagen van Mebin is voorgereden, kan de stort beginnen. Via een slang die is aangesloten op één van de SCC­panelen, wordt het flowcrete kwaliteit B65 achter de bekisting gepompt. De uitvoerder heeft 10 kubieke meter beton besteld. Volgens hem is dat ruim voldoende omdat zich achter de bekisting 9 kubieke meter ruimte bevindt. Helaas blijkt de mortelwagen leeg als de stort nog niet is afgerond. In allerijl bestelt de uitvoerder extra beton. Het beton in de kist mag nog niet uitharden want dat bemoeilijkt het inpompen van een tweede bestelling beton of maakt het zelfs geheel onmogelijk. Als de tweede lading arriveert en in de kist wordt gepompt, komt een houten regel ter hoogte van het plafond door de druk los. Als de medewerkers van Balm de bovenregels hebben gezekerd, is de tweede stort binnen 5 minuten gereed. De maximum druk op één van de meetankers loopt daarbij op tot 65 kilonewton (kN). Over zes dagen gaat de bekisting eraf. Van Oortmerssen: “Eigenlijk kan het al na drie dagen, maar dan zitten we precies voor het weekeinde. Het ontkisten geeft geen problemen want hij staat goed in de olie.” ‘Een traditionele stort van bovenaf was onmogelijk’

Reageer op dit artikel