nieuws

Bestemmingsplannen digitaal op Schiphol

bouwbreed Premium

Bestemmingsplannen digitaal op Schiphol

haarlemmermeer ­ De gemeente Haarlemmermeer verleent per 1 juli aan Amsterdam Airport Schiphol (AAS) een halfjaar durende licentie om via internet direct toegang te krijgen tot alle gedigitaliseerde bestemmingsplannen.

De medewerkers van de luchthaven kunnen zodoende de werking van het systeem testen, de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare gegevens onderzoeken en suggesties doen tot verbetering.

Omdat AAS zo groot is en medewerkers van sommige afdelingen veel ervaring hebben met ruimtelijke ordening, wordt verwacht dat zo de kwaliteit van het systeem kan worden verfijnd en de kinderziektes kunnen worden opgespoord.

Door de bestemmingsplannen via internet beschikbaar te stellen wil Haarlemmermeer de kwaliteit van de dienstverlening verder verbeteren. Op termijn wordt deze vorm van elektronische dienstverlening toegankelijk gemaakt voor iedereen binnen Haarlemmermeer.

Het pilotproject is in lijn met het beleid van het Rijk. Als de voorgenomen herziening van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening wordt aangenomen, moeten alle gemeenten hun bestemmingsplannen straks op internet aanbieden.

Reageer op dit artikel