nieuws

Beprijzing wegen versterkt economie

bouwbreed

den haag ­ Aan beprijzing van het gebruik van infrastructuur valt niet te ontkomen. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een actieprogramma om de economie te versterken. “De prognoses over de groei van het goederenvervoer tonen aan dat de congestieproblemen alleen maar verder toenemen.”

Water en spoor hebben de ruimte om een deel van de groei op te vangen en daarvan moet maximaal gebruik worden gemaakt. Volgens het actieprogramma kan binnen vijf jaar 10 procent van het wegvervoer verschuiven naar binnenvaart, kustvaart en spoor. Alle ruimte die de bestaande infrastructuur biedt, moet optimaal benut worden en vooral op het water is nog volop capaciteit beschikbaar. Voor het spoor zal alle extra klandizie ook meer dan welkom zijn, met het oog op de rentabiliteit van de Betuweroute. Maar op de weg kan de efficiency van de distributie ook nog flink omhoog. De Raad wil een verbetering van 20 procent binnen vijf jaar. Daarvoor moet een systeem worden ontwikkeld waarbij verladers 24 uur per dag alle steden kunnen bevoorraden. “Voorwaarden zijn het gebruik van duurzame en aangepaste transportmiddelen die aan de hoogste normen voldoen en de flexibiliteit bezitten zich aan te passen aan de vele lokale eisen.”

Geclusterd

Verder zouden bedrijfsvestigingen moeten worden geclusterd en verbonden met filevrije (Europese) netwerken. De clusters moeten bij voorkeur zowel via weg, water als spoor worden ontsloten. De Raad voor Verkeer en Waterstaat wijst er in zijn advies aan de regering op dat de economische bedrijvigheid zo evolueert, dat een tijdige levering van goederen steeds belangrijker wordt. Het actieprogramma moet de stagnerende economie een duwtje in de rug geven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels