nieuws

Archeologisch erfgoed: Maltezer korenwolven

bouwbreed Premium

De landen van de Raad van Europa sloten in Valletta het Verdrag van Malta. Dit verdrag is erop gericht aantasting van het bodemarchief zoveel mogelijk te voorkomen. Nederland heeft het verdrag al wel in 1998 geratificeerd, maar het is er tot nu toe nog niet van gekomen om onze wetgeving daaraan aan te passen. Het is naar de mening van J.F.I. Sinack blijkbaar een lastige opgave om een en ander juridisch, bestuurlijk en financieel sluitend te regelen. Daarbij heeft de langdurige demissionaire status van het vorige kabinet de voortgang in dit dossier zeker geen goed gedaan. Volgens de website van het ministerie van OC&W is het nog steeds de bedoeling om de Malta­wet in 2004 in werking te laten treden.

Nederland ligt op de schop. Een onvermijdelijk gevolg van onze op economische groei georiënteerde maatschappij. Ruimtelijke ontwikkeling betekent daarbij ook het verlies van het bestaande. Dat geldt bijvoorbeeld voor bijzondere natuur­ en landschapswaarden bovengronds, maar ook voor hetgeen zich onder de grond bevindt. Dit zogenaamde bodemarchief is door het verleden gevormd en dus naar zijn aard niet te reconstrueren.

Vergunningplicht

Reageer op dit artikel