nieuws

Almere gaat door met plan discotheek

bouwbreed

almere ­ De gemeente Almere werkt verder aan de plannen voor de bouw van een megadiscotheek aan het Weerwater, aan de rand van die stad. Dit heeft een woordvoerder bevestigd.

Onlangs kreeg de gemeente een gevoelige tegenslag te verwerken toen de Raad van State het bestemmingsplan, dat inmiddels was goedgekeurd door de provincie, vernietigde. Volgens de Raad had de gemeente de bouwplannen moeten toetsen aan een milieueffectrapportage (mer), of althans moeten onderzoeken of er een mer nodig was vanwege het te verwachten aantal bezoekers per jaar.

De beoogde exploitanten van de discotheek en andere recreatieve voorzieningen zijn onlangs door de gemeente geïnformeerd over de huidige stand van zaken. “Het is aan hen om te besluiten of ze door willen gaan. Wij als gemeente houden in elk geval vast aan die plannen”, aldus de zegsman.

Termijn

Volgens de wet heeft de gemeente nu een jaar de tijd om met een nieuw bestemmingsplan op de proppen te komen. Deze termijn kan eventueel nog met een half jaar worden verlengd na goedkeuring van de provincie.

Advocaat mr. R. van der Hooft, optredend namens de horecaondernemers aan het Weerwater die de zaak bij de Raad van State aanhangig hebben gemaakt, dient de gemeente bij het maken van een nieuw bestemmingsplan “vooral in een vroeg stadium goed overleg te voeren” met de betrokken partijen. Naar zijn mening zijn dat niet alleen de horecaondernemers, maar ook de bewoners van de nabij gelegen woonwijk. “De bewoners zijn pas in het geweer gekomen toen het feitelijk al te laat was. Zij zullen straks wel van zich laten horen”, aldus Van der Hooft.

Behalve dat de gemeente overleg dient te voeren, pleit de raadsman er ook voor dat de gemeente “goed, deugdelijk onderzoek verricht naar de parkeervoorzieningen, eventuele geluidshinder en het aantal te verwachten bezoekers”. Van der Hooft: “Zorg voor goed overleg en goed onderzoek, waarmee de vrees van de ondernemers kan worden weggenomen.” Volgens hem is het mogelijk dat dat onderzoek ertoe leidt dat de discotheek en andere voorzieningen beter op een andere locatie kunnen worden gevestigd.

Reageer op dit artikel