nieuws

Actieplan woningbouwproductie komt zonder harde cijfers

bouwbreed

den haag ­ Minister Dekker (VROM) presenteert op Prinsjesdag een actieplan woningbouwproductie om de stagnatie te beëindigen. Een concrete invulling van de eisen en harde cijfers geeft ze daarbij niet.

In overleg met de Tweede Kamer gaf de minister donderdag aan de doelen niet in harde cijfers uit te drukken. Zij kan naar eigen zeggen geen eisen stellen aan het aantal nieuwe huizen, maar ze moet zich beperken tot het geven van indicaties. Het ministerie bouwt immers niet zelf, hield Dekker de Kamer voor.

Anderhalf jaar na instelling van de taskforce woningbouwproductie lijkt nu weer enige beweging te komen in het beleid om meer huizen neer te zetten. De aanjaagteams uit de aanbevelingen van de taskforce zijn inmiddels op tien plaatsen in den lande actief om conflicten uit te praten en relaties te onderhouden. Deze teams bestaan uit vertegenwoordigers van het Rijk en externe deskundigen, zoals oud­wethouders en projectontwikkelaars. Dekker kondigde gisteren aan dat in Vlissingen, Dordrecht en Groningen inmiddels een versnelling is opgetreden door de inzet van de deskundigen.

Het op pad sturen van de teams met ervaringsdeskundigen, zoals oud­wethouders, is de enige concrete actie die oud­minister Kamp van VROM heeft kunnen uitvoeren. De korte periode van regeren heeft hem de kans ontnomen andere maatregelen te treffen. Eén van de plannen die daardoor op de plank bleef liggen, is het koppelen van een subsidie aan snellere bouwproductie. Het is echter de vraag of deze maatregel in de huidige economische recessie van de grond kan komen. Het ministerie van VROM moet immers volgens het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende­II miljoenen euro’s bezuiniging, onder andere op subsidieuitgaven. Op Prinsjesdag wordt duidelijk of Dekker de ideeën van haar voorganger overneemt in het actieplan. Het ministerie overlegt met marktpartijen over mogelijke initiatieven om sneller meer nieuwe huizen neer te zetten.

Probleem

De stagnerende woningbouwproductie is al jaren een probleem. Het aantal gereedgekomen woningen steeg in 2001 nog licht en kwam uit op bijna 73.000. Gezien de daling van het aantal afgegeven bouwvergunningen is de verwachting dat het aantal gereedgekomen woningen dit jaar daalt naar 66.000 en volgend jaar naar 64.000.

Vanaf 2004 zal naar verwachting het aantal bouwvergunningen weer toenemen. Tot 2007 zal echter volgens de bouwprognoses van VROM de productie niet boven de 79.000 woningen uitkomen. Daarmee is nog steeds het reeds bijgestelde doel van 90.000 woningen uit de Nota mensen wensen wonen niet gehaald.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels