nieuws

Zestienhoven wordt deftig woongebied

bouwbreed

rotterdam ­ De polder Zestienhoven, aan de noordrand van Rotterdam, wordt tussen 2006 en 2015 ontwikkeld tot een woongebied met woningen en kantoren. In het Masterplan Polder Zestienhoven blijft ruimte voor een deel van de bestaande sportvelden, woningen en volkstuinen.

Als het aan het huidige gemeentebestuur ligt, wordt in de Maasstad niets meer voor lage inkomens gebouwd. Het plan voor Zestienhoven ligt in die lijn. Het gebied tussen A20, A13 en Rotterdam Airport, wordt ontwikkeld tot woonomgeving met middel(dure) woningen.

In Laag Zestienhoven, het zuidwestelijk polderdeel, komen zeshonderd vooral grondgebonden huizen in lage dichtheden. Als concessie aan bestaande verenigingen en functies in het gebied wil wethouder Pastors binnen het ‘villa­achtige milieu’ plaats inruimen voor ongeveer driehonderd volkstuinen en zes sportvelden.

Midden Zestienhoven wordt een ‘stedelijke ontwikkelingszone’ met een gemengd woonmilieu. Het gemeentebestuur wil hier negenhonderd appartementen, benedenwoningen en eengezinswoningen bouwen langs singels en lanen. Twee stations voor RandstadRail die in dit gebied zijn voorzien maken het geschikt voor bouwen in hogere dichtheden. Ten noorden van een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, naast het luchthaventerrein, wordt ongeveer 43.000 vierkante meter bedrijfsruimte ontwikkeld.

Utiliteit

Hoog Zestienhoven, aan de noordrand, heeft grote potenties voor ontwikkeling van kantoren, bedrijven, woningen en grootschalige voorzieningen. Tot 2015 blijven de huidige bedrijven en kantoren hier gehandhaafd en wordt alleen gebouwd aan een nieuw RandstadRail­station en een hoofdontsluitingsweg. Krijgt dit gebied daarnaast een HSL­shuttlestation en wordt de passagiersterminal van Rotterdam Airport hierheen verplaatst, dan is na 2015 een veel grotere mate van verdichting mogelijk.

Voorlopige plannen gaan uit van 450 woningen, 75 duizend vierkante meter recreatieve voorzieningen, een transferium met drieduizend parkeerplaatsen en ruim 600 duizend vierkante meter kantoren. Voor dat laatste zou aanleg van een nieuwe verbinding tussen snelwegen A13 en A16 tevens wenselijk zijn.

Reageer op dit artikel