nieuws

Wet moet tunnels veiliger maken

bouwbreed Premium

DEN HAAG ­ De Nederlandse tunnels moeten veiliger. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt aan een kaderwet waarin de eisen voor veiliger tunnels zijn vastgelegd.

Naar aanleiding van de ongelukken van de laatste jaren elders in Europa heeft het ministerie met de departementen van Binnenlandse Zaken en VROM een projectteam Tunnelveiligheid opgericht.

TNO, dat de veiligheid in de tunnels onderzocht, constateerde een groot aantal tekortkomingen. Het gaat om gebrekkig aangeduide of ontbrekende vluchtroutes, te smalle vluchtpaden en de afwezigheid van branddetectie en camera’s.

Reageer op dit artikel