nieuws

Vervuiler betaalt sanering

bouwbreed

den haag ­ De eigenaar of vervuiler van een vervuild bedrijfsterrein betaalt in het vervolg zelf de schoonmaak. Dit heeft het kabinet vrijdag besloten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de vervuilers hier een subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor krijgen.

De wijziging van de Wet bodembescherming maakt een einde aan veel tijdrovende juridische discussies tussen overheden en bedrijven, over wie opdraait voor de sanering van de grond en wie dat betaalt. De bedoeling is dat hierdoor de bodemsaneringen voortaan sneller en goedkoper worden. Als bedrijven niet aan hun saneringsplicht voldoen, kan de overheid onder de nieuwe wet schoonmaak afdwingen.

Om de kosten van bodemsanering te beperken, wordt het schoonmaken van vervuilde bodem voortaan aangepast aan het gebruik van de bodem na de sanering. Bovendien krijgen de provincies en de vier grote gemeenten vanaf 2005 meer ruimte om hun saneringsplannen in te delen.

Reageer op dit artikel