nieuws

Timmerfabrieken Rijssen in conflict met gemeente

bouwbreed Premium

rijssen ­ Vier timmerfabrieken uit Rijssen hebben een conflict met de gemeente Rijssen­Holten. Aanleiding vormen de extra regels die de gemeente stelt aan het verbranden van schoon hout in houtmotverbrandingsinstallaties.

De ondernemingen gebruiken de warmte die bij de verbranding vrijkomt voor de verwarming van de gebouwen. De timmerfabrieken hebben een bezwaar ingediend bij de Raad van State. Het gaat om de timmerfabrieken Nijhuis Rijssen Toelevering BV, De Mors Rijssen, timmerfabriek Riessen en Wemers Borne (Webo).

Het is nog niet bekend wanneer het bezwaarschrift wordt behandeld. W. Olthof van Nijhuis Rijssen Toelevering zegt dat de ondernemingen het niet eens zijn met de toetsingscriteria die de gemeente hanteert. “De toegestane uitstoot is vastgelegd in de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR). Voor houtmotverbrandingsinstallaties is een bijzondere bepaling opgenomen; die houdt voor ons een verzwaarde regelgeving in. Er mogen ook andere toetsingsgrondslagen worden meegewogen, maar daar wil de gemeente niet aan.”

De vier bedrijven zeggen dat de extra investeringen die de gemeente nu vraagt niet in verhouding staan tot de baten. “We hebben becijferd dat de ondernemingen in totaal zo’n 700.000 euro moeten investeren om aan de gemeentenormen te voldoen. Volstrekt onhaalbaar. We vragen de Raad van State om de gemeente te verplichten de NeR in redelijkheid toe te passen.”

Reageer op dit artikel