nieuws

Stille microdeklaag op wegdek met een lange adem

bouwbreed

hoofddorp ­ Verkeersgeluid is een veelgehoorde bron van hinder. De twee jaar geleden door VROM in het leven geroepen Stimuleringsregeling ‘Stille Wegdekken’ resulteerde onder andere in het grootschalig toepassen van een dunne en duurzame geluidsreducerende microdeklaag die het geluidsniveau met 65 procent terugbrengt. De toepassing bewijst binnen menig bebouwde kom zijn ‘stille’ dienst.

De toplaag onderscheidt zich optisch gezien niet van andere microdeklagen. “Je hoort het verschil”, constateert ir. J.M. Hartjes, adviseur van producent Dura Vermeer. Twee jaar geleden introduceerde Vermeer Infrastructuur, onderdeel van de Dura Vermeer Groep, de geluidsreducerende deklaag Nobelpave.

Doorontwikkeld

De 2,5 tot 3 centimeter dikke toplaag heeft inmiddels voor heel wat minder verkeersgeluidsoverlast gezorgd in menig binnenstedelijk gebied. In totaal is zo’n 200.000 vierkante meter Nederlands wegdek ermee voorzien.

Nobelpave is een doorontwikkeling van het in 1997 ontwikkelde Micropave. “De iets dikkere deklaag bestaat uit dezelfde grondstoffen, maar heeft een aanzienlijk groter geluidsreducerend vermogen; 4,6 dB(A) bij 50 km/uur oplopend tot 7,1 dB(A) bij een dubbele snelheid.” In de praktijk betekent dat een geluidsreductie van 65 procent ten opzichte van een standaard asfaltdek. De adviseur omschrijft het product als “de stilste Nederlandse microdeklaag conform de CROW­richtlijnen”.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst een vierde van de Nederlandse bevolking hinder zegt te ondervinden van wegverkeersgeluid. Met Nobelpave wordt die overlast bij de bron aangepakt. Het voordeel van bronmaatregelen is dat de kwaliteit van de totale leefomgeving verbetert, in tegenstelling tot maatregelen in het overdrachtsgebied tussen de bron en de ontvanger.

Nobelpave dankt zijn hoge geluidabsorberende vermogen aan een hoog holleruimtepercentage en een fijne oppervlaktetextuur. “Een vijfde van de deklaag is holle ruimte. De rest is steen en zand in combinatie met een speciaal met polymeren gemodificeerde bitumen die het een hoge sterkte geven.” Daardoor heeft de toplaag een levensduur van 10 tot 12 jaar, twee tot vier jaar meer dan tweelaags zoab. In tegenstelling tot steenmastiekasfalt gaat de sterk verbeterde duurzaamheid ­ met een hogere weerstand tegen rafeling en spoorvorming ­ niet ten koste van de geluidsreductie.

Zorgvuldig

Met de toezegging van een rijksbijdrage van 5,5 miljoen gulden, kreeg de gemeente Nijmegen in 2001 de primeur. De toplaag werd binnen de bebouwde kom toegepast op enkele toegangswegen.

Het aanbrengen van de dunne laag ­ tot een halve centimeter nauwkeurig ­ moet met de nodige zorgvuldigheid gebeuren en is weersafhankelijk. Om de civieltechnische en akoestische eigenschappen te kunnen garanderen is het aanbrengen bij regenachtige omstandigheden en lage temperaturen niet aan te bevelen. Dit geldt overigens ook voor traditionele asfaltsoorten.

Nobelpave leent zich vooral voor toepassing in de bebouwde kom waar bij relatief lage snelheden een hoge geluidsreductie gewenst is. Voor kruispunten en rotondes is het product minder geschikt. “Het fijne steenmengsel is niet goed opgewassen tegen de wringende krachten die hier worden uitgeoefend. Daar ligt ander, duurzamer wegmateriaal meer voor de hand.” Vanwege de geringe laagdikte zijn daarnaast geen speciale afvoergoten noodzakelijk, zoals bij tweelaags­zoab het geval is, wat kostenbesparend werkt.

Hechting

De stillere toplaag is wel duurder dan steenmastiekasfalt en dicht asfalt beton (dab). Hartjes: “Gerekend per ton is de prijs hoger, maar omdat de laag die wordt aangebracht dunner is, is een geringere hoeveelheid nodig.” Onderhoudstechnisch bestaat er geen verschil. De praktijkervaring leert dat de terugloop van de geluidsreductie na drie jaar minimaal is. De verklaring daarvoor is dat de rijsporen door het wegverkeer worden gereinigd.” Een dunne deklaag vereist voor de duurzaamheid een stevige hechting. De toplaag wordt aangebracht op een met polymeren gemodificeerde hechtlaag ­ een halve kilo per vierkante meter ­ en kan op elke asfaltlaag worden aangebracht. Bij een gefreesd oppervlak kan een extra hoeveelheid als opvulmiddel dienen. Daarnaast zorgt de hechtlaag voor een waterdichte afsluiting.

In de loop der tijd heeft Vermeer Infrastructuur de aanbrengtijd aanzienlijk verkort. “Voor de hechtlaag wordt het bitumen namelijk geëmulgeerd in water. In het begin moest die kleeflaag 12 uur van te voren worden aangebracht. Door voor een ander bindmiddel te kiezen is het brekingsproces versneld en kan nu na een uur of vier met het asfalteren worden begonnen.” De productie van de kleeflaag is uitbesteed aan een Nederlandse leverancier.

De toplaag is ook in rood te leveren. “Door een compartimentering in de asfaltmachine kunnen we de twee verschillende kleuren gelijktijdig aanbrengen.”

Geluidshinderdag

Vandaag houdt de Nederlandse Stichting Geluidshinder in de Jaarbeurs in Utrecht de NSG­Geluidshinderdag 2003 met als thema ‘Stiller weg­ en railverkeer; Nieuwste ontwikkelingen bij bronbestrijding’. Behalve lezingen met voordrachten en discussies exposeren fabrikanten en leveranciers hun kennis, materialen en apparatuur aangaande geluidshinderbestrijding. De geluidsreducerende microdeklaag Nobelpave is er ook in rood. Door een compartimentering in de asfaltmachine kunnen twee kleuren gelijktijdig worden aangebracht.

‘Aanbrengen laag afhankelijk van het weer’

Reageer op dit artikel