nieuws

Schanskorven dragen betonnen brug

bouwbreed Premium

enschede ­ Schanskorven in plaats van kolommen onder een brug. Dat staat te gebeuren bij twee nieuwe bruggen over de Glanerbeek in Enschede. Bij de overgangen met de fundering en het brugdek wordt de steenvulling van de korf vermengd met het beton.

Rob Nijsse van adviesbureau ABT is verantwoordelijk voor het opmerkelijke constructief ontwerp van de bruggen. Hij werd ingeschakeld door NEXT architects uit Amsterdam dat deze week hoorde dat het de meervoudige ontwerpopdracht had gewonnen. Daarmee gaf het UN Studio, Monolab, Okra en buro 5 het nakijken.

De bruggen moeten het hoogwaardig openbaar vervoer voor Enschede over de Glanerbeek brengen. Die watergang is de laatste jaren aan weerszijden bebouwd met nieuwbouwwoningen.

Ter plaatse is de beek vier meter breed en dat is meteen de lengte van de grootste overspanning. De zwierige brug waarbij de verschillende verkeersstromen op verschillende niveau’s uit elkaar getrokken worden, meet op het langste punt bijna 30 meter. De 50 centimeter brede schanskorven staan gemiddeld om de twee meter onder de brug.

Pons

Het brugdek wordt 270 millimeter dik uitgevoerd in beton kwaliteit B45. Buiging is volgens Nijsse van ABT niet maatgevend voor het ontwerp; de dikte is bepaald door pons en dwarskracht rond de steunpunten. De schanskorven worden uitgerust in roestvaststalen kruisnetten van rond de 8 millimeter. Ze worden gevuld met stenen in de sortering 10 tot 300 millimeter. Zowel bij de overgang naar de fundering als bij die naar het brugdek worden deze stenen vermengd met het beton. De fundering van de bruggen bestaat uit een betonnen plaat die de horizontale krachten afdraagt via grondwrijving; voor de verticale krachten staat er een paal onder de plaat. De uiterste dimensioneringsdrukspannig voor de korven is bepaald op 5 kN/mm2.

In het rapport dat is ingediend voor de meervoudige ontwerpopdracht, geeft Nijsse aan dat er waarschijnlijk proeven nodig zijn om de overdracht van de horizontale krachten te onderzoeken. Zonodig wordt er op sommige plaatsen toch een betonnen kolom in de schanskorf opgenomen.

Voor de constructie met schanskorven is door NEXT­architects gekozen omdat de Glanerbeek deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. De schanskorven en de gangen daartussen bieden volop beschutting voor kleine dieren die de brug onderlangs willen passeren.

Zo naadloos als de beek, die wordt herontwikkeld tot een natte ecologische zone, zich voortzet onder de brug, zo vloeiend gaat de busbaan volgens Marijn Schenk van NEXT straks over in de brug. Er wordt precies dezelfde rode toplaag gebruikt en dezelfde lanataarnpalen als op de rest van de busbaan. Eigenlijk worden alleen de verschillende verkeersstromen uitelkaar getrokken en kronkelend over de beek gebracht. Daarbij is volgens Schenk nadrukkelijk geprobeerd om van de bruggen niet alleen een doorgangsplek, maar een bestemming op zichzelf te maken. Daarom is op de zuidelijke brug een bank opgenomen op het hoogste punt.

De zwarte es die door de opening in het brugdek groeit biedt beschutting om het verblijf te veraangenamen. De noordelijke brug, waar alleen de bus overheen gaat, is aan de voet uitgerust met een bank. De reling die omhoogkrult vanuit het wegdek loopt via een zwierige bocht over in de bank.

Reageer op dit artikel