nieuws

‘Ruimte voor water geeft rivierdorpen ook kansen’

bouwbreed

den haag ­ Dat de plannen voor rivierverruiming en waterberging een bedreiging vormen voor het landelijk gebied, is een misverstand, vindt staatssecretaris M. Schultz Van Haegen (waterstaat). Door dit te vrijwaren van verstedelijking en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, wordt de leefbaarheid juist zoveel mogelijk gewaarborgd, stelt zij, en blijft er voor de agrarische sector bestaansrecht.

Ze reageert hiermee op kritiek van de gemeente Lith. Die maakt zich zorgen over de uitbreidingskansen van de kernen, waardevermindering van onroerend goed en de toekomst van de agrarische sector. De gemeente blijkt niet erg gecharmeerd van het rijksbeleid om ruimte voor de rivier ook benedenstrooms te zoeken. Eerst zou die bovenstrooms maar eens optimaal benut moeten worden.

Schultz Van Haegen beklemtoont dat de keuze is gemaakt om water meer ruimte te geven. De beleidslijn Ruimte voor de rivier is nu al van kracht voor het winterbed. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen daarbuiten is verder de Watertoets al verplicht.

Inzicht

De bewindsvrouw erkent wel dat er meer inzicht nodig is in de bijdrage die bovenstrooms kan worden gerealiseerd en de mate waarin dat ten goede zal komen aan Nederland. “Nederland mag zich echter”, zo onderstreept zij, “niet afhankelijk maken van wat er bovenstrooms gebeurt en moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen waar het aankomt op veiligheid.

Het blijkt volgens haar een hele klus om in Nederland voldoende ruimte te vinden. “Om in de toekomst nog een goede afweging te kunnen maken, moeten we de beschikbare ruimte benoemen, begrenzen en verankeren in provinciale streekplannen.”

Lith klaagt niettemin over een gebrek aan transparantie bij de besluitvorming. Voor er locaties worden aangewezen, wil de gemeente dat alle mogelijkheden helder tegen elkaar zijn afgewogen. De gemeente is bang dat zij hierop nauwelijks invloed kan uitoefenen, omdat door verankering van allerlei plandocumenten steeds meer komt vast te liggen. Omdat deze documenten geen wettelijke status hebben, is echter geen bezwaarprocedure mogelijk.

Volgens de staatssecretaris komen de gemeenten in de besluitvorming voldoende aan bod. Zo worden ze net als andere betrokken partijen vroegtijdig betrokken bij de planvorming.

Geschrokken

Van de waarschuwing van Lith dat deze niet vooruit zal lopen op de besluitvorming door in bestemmingsplannen nu al ruimte voor water te reserveren, is de bewindsvrouw niet geschrokken. Ze verlangd dat namelijk ook niet van gemeenten, maar: “mochten de reserveringen een formele status hebben verworven, dan is de gemeente gehouden de doorwerking van rijks­ en provinciaal beleid in haar eigen plannen op te nemen.”

Reageer op dit artikel