nieuws

Rijk ziet geen kans tot versobering Betuwelijn

bouwbreed

den haag ­ Het Rijk ziet geen kans om de Betuwelijn te versoberen. De Bouwdienst van Rijkswaterstaat komt na nieuw onderzoek op last van de Tweede Kamer tot de conclusie dat bezuinigingen in dit stadium zijn uitgesloten. Het ministerie zal het parlement binnenkort hierover informeren. Enige uitzondering vormen de tunneltechnische installaties.

In februari beloofde minister De Boer (verkeer) een nieuw onderzoek naar mogelijke versoberingen bij uitvoering van de bovenbouw. Op dat moment moest nog 1 miljard euro worden aanbesteed. Uitkomst van het onderzoek is dat besparingen onmogelijk zijn zonder opnieuw met allerlei kosten te genereren. Het budget van de Betuwelijn komt daarmee in de buurt van 5 miljard euro, exclusief de jaarlijkse negatieve exploitatie van rond 20 miljoen euro.

De Tweede Kamer liet zich begin dit jaar overtuigen dat het ‘point of no return’ was gepasseerd. De minister wist de roep om een bouwstop en temporisering af te wenden door een onderzoek naar versobering te beloven. De mogelijkheid tot kostenbesparing blijkt zich echter te beperken tot de tunneltechnische installaties. De Tweede Kamer krijgt binnenkort de diverse scenario’s voorgeschoteld. Daarbij geldt hoe lager de risico’s op ongelukken, hoe hoger de kosten bij de uitvoering. Besparingen op andere deelcontracten blijken onmogelijk. Naast de tunneltechnische installaties zijn alleen twee deelcontracten nog te vergeven: beveiliging van de treinen en elektrificatie van het spoor.

De projectorganisatie verwacht 15 mei het contract voor beveiliging van de treinen ­ het zogenoemde Ermts­systeem ­ te kunnen gunnen.

Diesel

Hetzelfde geldt voor elektrificatie van het spoor. De projectorganisatie wil dit contract begin volgend maand gunnen. De Bouwdienst heeft onderzocht of het mogelijk is om de bovenleidingen met 25 kilovolt achterwege te laten en het spoor te beperken tot dieseltreinen.

Zo’n stap zou miljoenen kunnen besparen bij de uitvoering, maar leiden wel tot enorme schadeclaims. Die zijn te verwachten van omwonenden wegens stankoverlast en van gemeenten waarmee andere afspraken zijn vastgelegd. Bovendien zouden de lijn daarmee een stuk minder rendabel worden. De Bouwdienst is op basis van deze factoren tot de conclusie gekomen dat elektrificatie onontbeerlijk is.

Het contract voor de 115 kilometer lange geluidsschermen is inmiddels gegund aan de combinatie Comol. Voor 65 miljoen euro wordt het werk uitgevoerd door het Belgische NV CFE, het Franse Vinci Construction en TBI Bouwgroep BV.

Reageer op dit artikel