nieuws

Rekenmodel ontwerp mag geheim blijven

bouwbreed Premium

DEN HAAG ­ De gemeente Loenen is niet verplicht het door Akro Consult opgestelde rekenmodel voor het stedenbouwkundig ontwerp voor de wijk Cronenburgh en het Centrumplan openbaar te maken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Aan de hand van het rekenmodel beoordeelt de gemeente of de woningbouwplannen rendabel zijn. Het model bevat daartoe berekeningen van investeringen afgezet tegen mogelijke opbrengsten, en informatie over de verwachte grondopbrengsten, de geschatte verwervingskosten en de bouwprijzen.

De gemeente verwacht dat het openbaar maken van de financiële berekeningen haar onderhandelingspositie in aanbestedingsprocedures schaadt. De Raad van State acht het inderdaad aannemelijk dat de projectontwikkelaars, waarmee de gemeente wil onderhandelen, hun biedingen op de in het rekenmodel genoemde bedragen zullen afstemmen.

Naar mening van het rechtscollege prevaleert het belang van de gemeente in dit geval boven het publieke belang bij de openbaarmaking van het rekenmodel. De specifieke belangen van het bedrijf Kennemerland Beheer, dat de zaak aanspande, doen verder niet ter zake, aldus de Raad van State.

Reageer op dit artikel