nieuws

Procedure remt windkracht niet

bouwbreed

den haag ­ Het is geen probleem om snel nieuwe windmolens te bouwen. De klacht van energieproducenten dat procedures de realisatie van windparken belemmeren, is grotendeels misplaatst. Vrijwel alle projecten worden na de aanvraag van een vergunning ook daadwerkelijk gerealiseerd, en dat zonder grote vertragingen.

Dit blijkt uit een studie van de Utrechtse universiteit in samenwerking met het milieuadviesbureau CEA in Rotterdam. Er werden gegevens verzameld van 269 windenergieprojecten in 38 verschillende gemeenten. Bij elkaar vormen deze meer dan de helft van het in Nederland gerealiseerde vermogen.

Slechts in 7 procent van de gevallen werd de gevraagde vergunning niet verleend. Dit hoewel tegen eenderde van de projecten bezwaren werden ingediend. “Bezwaren hebben dus geen grote invloed op de slagingskans”, is het oordeel. Ook hebben ze niet tot grote vertragingen geleid. De gemiddelde tijd die nodig was voor het krijgen van de milieu­ en de bouwvergunning blijkt 46 weken.

Voor 10 procent van de (vooral grotere) projecten is de totale doorlooptijd echter langer dan twee jaar. “Het lijkt erop dat het beeld van de moeizame vergunningtrajecten rond windenergie slechts stoelt op dit beperkte percentage gecompliceerde trajecten.”

Buitenland

Met het huidige tempo wordt de doelstelling om ­ op het land ­ in 2010 1500 megawatt aan vermogen te hebben geïnstalleerd, bij lange na niet gehaald. De afgelopen twaalf jaar is het totale vermogen toegenomen van 50 naar 500 megawatt; er is dus nog 1000 megawatt te gaan.

Nadat aanvankelijk techniek en kosten het belangrijkste knelpunt waren, wordt de laatste jaren vooral geklaagd over tijdrovende procedures. Grotendeels ten onrechte, blijkt dus uit het onderzoek. Dit betekent dat naar het buitenland uitwijken om groene stroom te kunnen opwekken, geen noodzaak is.

Reageer op dit artikel