nieuws

Probleem met grijs water Leidsche Rijn was te voorzien

bouwbreed

arnhem ­ Door het mislukken van één project wordt verder eigenlijk niet meer gekeken naar de milieuvoordelen van grijs oftewel huishoudwater. Zo vat R. Venema van WaterManagement Products (WMP) de gevolgen samen van het mislukte hergebruik van regenwater op de Vinex­locatie Leidsche Rijn. De ‘hergebruikspecialist’ van het Arnhemse bedrijf meent dat de betrokken partijen de mislukking hadden moeten kunnen voorzien bij de voorbereiding.

Het project voor Leidsche Rijn moest ervoor zorgen dat er door hergebruik minder regenwater in de riolen kwam. De afvoer werd van het stelsel afgekoppeld en het hemelwater opgeslagen in het oppervlaktewater. Om voldoende grijs water in voorraad te houden, werd deze buffer aangevuld met water uit het Lekkanaal. Het water uit deze twee bronnen werd matig gefilterd en als huishoudwater naar de woningen getransporteerd.

Oppervlaktewater staat evenwel bekend als een bron van virussen en verontreinigingen. Dat water kwam door een installatiefout in de drinkwaterleiding terecht. Mede door de gevolgen daarvan ziet WPM nu een taboe rond alle projecten met afgekoppeld regenwater.

Venema vindt dat het mislukken van het project te veel wordt verklaard door de verwisselde aansluitingen. Veel zwaarder moet volgens hem het gebrek aan kennis wegen van de plannenmakers over de gevaren voor de gezondheid die in oppervlaktewater huizen.

WMP zegt een betere oplossing te kunnen bieden met de systemen die het Duitse bedrijf Graf voor het hergebruik van regenwater levert. Die vangt het hemelwater in een gesloten circuit op en maakt het via filteren geschikt voor de wasmachine, het toilet en de tuin. Afhankelijk van de capaciteit is zo’n buffer voldoende voor een afzonderlijke woning of een hele wijk.

Risico’s voor de gezondheid levert dit water volgens de leverancier nauwelijks op. De eerste filtratie in de dakgoot houdt bladeren uit het systeem zodat rottend materiaal het water niet kan vervuilen. In de tank worden nogmaals zand en kleine verontreinigingen uit het water gefilterd. Daarna stroomt het in de buffertank waar het om de twee dagen wordt rondgepompt. Een actief koolstoffilter verwijdert de laatste restjes vervuiling.

Halveren

WMP benadrukt dat de bewerkingen geen drinkwater opleveren. De gebruiker kan er desondanks zijn waterverbruik mee halveren. Omdat de afkoppeling minder regenwater in het riool brengt hoeven gemeenten zich geen zorgen te maken over de capaciteit van het riool. Zo kan het stelsel tijdens een hoosbui zonder problemen de overmaat aan water afvoeren. Die extra buffer vermindert de zorg van de waterschappen dat overstorten overlopen.

Reageer op dit artikel