nieuws

‘Premiedifferentiatie voor cyclische bedrijven’

bouwbreed Premium

den haag ­ De Raad voor Werk en Inkomen bepleit invoering van een systeem van ww­premiedifferentiatie voor groepen bedrijven die met cyclische arbeid te maken hebben. Hiermee kan er een einde komen aan de discussies rond de winter­werkloosheid bij schilders en in de gww­sector.

In een advies aan de minister van Sociale Zaken laat de RWI weten het principieel eens te zijn met de stelling dat oneigenlijk gebruik van de ww moet worden bestreden. Maar, zo zegt de Raad waarin werkgevers, werknemers en gemeenten zitten, de huidige regeling voor cyclische arbeid leidt tot ongewenste effecten. Doordat cyclische werkers geen aanspraak kunnen maken op een ww­uitkering, kan bijvoorbeeld de arbeidsmarkt gaan disfunctioneren.

De raad gaat ervan uit dat het in eerste instantie de bedrijven zelf zijn die de plicht hebben hun werkgelegenheid zo goed mogelijk door het jaar te spreiden om cyclische werkloosheid te verminderen. Die eigen verantwoordelijkheid kan worden versterkt door in de sectorale wachtgeldpremie onderscheid te maken tussen groepen werkgevers die veel of weinig werkloosheidslasten veroorzaken. Als de minister dat doet, dan kan de huidige beperking van ww­aanspraken voor werknemers die cyclische arbeid verrichten, komen te vervallen, vindt de RWI. Binnen ViaNed kan men zich redelijk vinden in het voorstel. “Met de invoering van het jaarmodel heeft de sector al zijn verantwoordelijkheid genomen. Als het zo is dat deelnemers aan het jaarmodel worden beloond in het systeem, dan is dat een goede zaak. Dan kan het ook een positieve prikkel zijn voor bedrijven die overwegen het jaarmodel in te voeren”, zegt woordvoerder Harm Dragt in een eerste reactie.

Symptoombestrijding

Aan de andere kant vindt ViaNed dat er sprake is van symptoombestrijding in plaats van het wegnemen van de oorzaak. “In feite blijft het gaan om een betere spreiding van het werk over het jaar door de opdrachtgever. Als er in januari en een deel van februari niet gewerkt wordt, dan valt dat nog op te vangen in het jaarmodel.

Maar inmiddels is die stille periode veel langer geworden door slechte spreiding van opdrachten. Als de overheden werk maken van betere spreiding over het jaar, dan is het probleem van de cyclische arbeid opgelost”, aldus Dragt.

Reageer op dit artikel