nieuws

‘Patio Sevilla was wel integraal ontworpen’

bouwbreed

MAASTRICHT ­ Patio Sevilla in Maastricht, waarvan vorige week donderdagavond vijf balkons omlaag kwamen, is wel degelijk integraal ontworpen. Dat zegt directeur P. Smeets van de gelijknamige bouwfirma, die het complex bouwde.

Gisteren nog zei directeur P. van der Schuit van IKOB­BKB BV in Cobouw dat het instorten van de balkons mogelijk wijst op het ontbreken van zo’n integraal ontwerp. Volgens Van der Schuit wordt in Nederland te veel gekeken naar de laagste prijs ten koste van de kwaliteit van de gebruikte materialen. Bovendien is elk onderdeel van de bouw wel goed doorgerekend, maar wordt er te weinig of vaak zelfs helemaal niet gekeken naar een integraal ontwerp. Maar Smeets zegt dat er een bouwteam van aannemer en projectontwikkelaar 3W Vastgoed is gevormd, dat vervolgens een integraal ontwerp voor het hele complex liet maken. “Dat betekent dat we niet alleen per onderdeel berekeningen hebben gemaakt, maar ook voor het totaal”, zegt Smeets.

Hij heeft justitie inmiddels gevraagd om teruggave van de inbeslaggenomen stukken over de patio. Dan kan hij zelf met een onderzoek beginnen.

Smeets heeft de bewoners aangeboden alle claims bij hem in te dienen. Daarmee erkent hij niet dat zijn bedrijf schuld heeft aan het instorten van de balkons. Maar hij wil voorkomen dat de bewoners moeten wachten tot de schuldige is gevonden. Hij is bereid toegekende claims uit te betalen en zelf dat bedrag te verhalen op de leverancier of onderaannemer die mogelijk verantwoordelijk is voor het instorten van de balkons.

Onderzoek

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie in Maastricht de bewoners van de flat geïnformeerd over het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp. De bewoners hadden daarom gevraagd. Zij willen weten waar het justitiële onderzoek over gaat en welke omvang dit heeft.

Het onderzoek bevindt zich volgens het OM nog steeds in de oriënterende fase. De partijen bij wie de administratie in beslag is genomen mogen van de officier van justitie de bij hen achtergebleven kopieën aan anderen ter inzage geven. Justitie stelt de stukken ook ter beschikking van de inspectie van het Ministerie van VROM.

Reageer op dit artikel