nieuws

‘Oud glas’ houdt warmte en geluid tegen Gelamineerde ruit van 9 millimeter levert een oplossing voor restauraties

bouwbreed

amsterdam ­ Van Ruysdael uit Delft levert met een gelamineerde ruit een oplossing voor restauraties. De relatief dunne ruit met een dikte van bijna 9 millimeter combineert uitstraling van oud glas met de warmte­ en geluidsisolerende eigenschappen van moderne beglazing.

Als de eigenaar van een monumentaal pand isolerende maatregelen aan de gevels wil treffen, stuit hij vaak op weerstand van de welstand of de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het aanzien van een pand bepaalt immers voor een groot deel de monumentale waarde. Oud glas reflecteert licht als gevolg van klein onvolkomenheden in het oppervlak op een andere wijze dan modern floatglas. Bovendien werden ramen voorheen enkel beglaasd in smalle roedes terwijl voor dubbele beglazing een zwaardere dimensionering van raamhout en roedes is vereist.

Er is blijkbaar sprake van tegengestelde belangen. Eist de RDMZ dat vensters ongeschonden blijven, andere instanties verlangen dat het leefklimaat en de veiligheid voldoen aan de huidige eisen. Met de introductie van het isolerende Van Ruysdael Glas met een dikte van bijna 9 millimeter blijft de ‘oude’ houtzwaarte behouden. Directeur M. Trompert van Van Ruysdael: “Bij vervanging van oud glas door dubbel glas verdubbelt die hinderlijke eigenschap van klinische spiegeling in de gevel door afhankelijk van temperatuur ook onnatuurlijk hol en bol te spiegelen.”

Moderne eisen

Van Ruysdael Glas kent volgens Trompert deze problemen niet en voldoet bovendien aan de moderne eisen voor geluids­ en warmte­isolatie.

Op dit moment plaatst Timmerfabriek Gebrs Bos uit Goudriaan ramen van Van Ruysdael in het rijksmonument dat zich pal naast topmonument het Trippenhuis uit 1662 van Justus Vingboons bevindt. In beide panden zetelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Volgens F. Wedding, hoofd gebouwenbeheer van de KNAW heeft het heel wat jaren geduurd voordat uiteindelijk de beslissing voor een isolerend systeem werd gekozen waar alle partijen zich in konden vinden. De huidige energiebesparende voorzieningen volgen op een onderzoek dat Novem uitvoerde in het kader van het Energie Efficiency Programma Rijkshuisvesting dat in 2000 werd afgerond. Wedding: “Verscheidene oplossingen passeerden de revue. Maar de mogelijkheid om roeden aan de buitenzijde op het dubbelglas te plakken was onbespreekbaar.” Ook de variatie met echte roeden voorzien van dubbelglas strandde als gevolg van de vergrote houtzwaartes.

Folie

Een oplossing kwam met de introductie van Van Ruysdael Glas. Trompert: “Ons glas is bijna 9 millimeter dik en is opgebouwd uit twee gelamineerde ruiten van ongeveer 4 millimeter waartussen een folie is opgenomen van 1 millimeter.” In het pand dat volgens Wedding ook wel bekendstaat als het Hindeloopen huis, levert Van Ruysdael de buitenruit van klassiek getrokken glas waardoor het karakter behouden blijft. Het glas is met moderne stopverf beglaasd. “Deze stopverf blijft flexibel, hecht aan het glas en het hout en dat komt de duurzaamheid ten goede”, aldus Trompert. De schuiframen zijn voorzien van een zelf ontwikkeld schuifsysteem dat volgens Trompert ongeacht de weersomstandigheden tocht­, wind­, en waterdicht blijft. Rvs­onderdelen van het systeem zijn weggewerkt achter houten betimmering. In afwijking van traditionele schuiframen zijn de borgpennen van ramen niet in de stijl te boren, maar worden de ramen met een slot beveiligd. Een prijsvergelijking met dubbelglas maakt Trompert nog niet. “We zijn nu nog bezig met een aantal proefprojecten. De prijs van klassiek glas is wel altijd duurder dan van floatglas. Bovendien is lamineren duurder dan het samenstellen van dubbelglas.”

Gegevens Van Ruysdael Glas

Warmte isolerend Veelal gelijkwaardig aan dubbele HR­beglazing

Geluidsisolerend

Reageer op dit artikel