nieuws

Ophanginrichting voor installatiemateriaal

bouwbreed

Het ophangen van bijvoorbeeld ventilatiekokers aan hoogliggende delen van een constructie kan ook op zijn Engels. octrooi

nummer: 1021321 houder: Gripple Ltd, Sheffield uitvinders: H.Facey, D. Boaler, J. Makin

“Deze uitvinding heeft betrekking op middelen voor en werkwijzen om apparatuur op te hangen aan een hoogliggend constructieorgaan zoals een dak, plafond, balk of steunbalk”, opent de omschrijving van octrooi 1021321. De apparatuur betreft bijvoorbeeld verlichtings­, verwarmings­ of ventilatie­eenheden, waaronder de talrijke kokers die daar deel van uitmaken. In deze uit Engeland afkomstige octrooiaanvraag staan geen opmerkingen over schrijnende situaties bij het ophangen van installatiematerialen; geen verzuchtingen over te dure, arbeidstijdrovende constructies die hoognodig aan vervanging toe zijn. Het is onder de tamelijk macabere titel  ‘Ophanginrichting gewoon een recht­toe­recht­aan beschrijving van een interessante vinding. Eventuele voordelen boven bestaande constructies komen niet aan de orde. De geoctrooieerde ophangrichting bestaat uit een staaldraad die aan het ene uiteinde is vastgeklemd in een bus met een schroefdraad. Dit is bereikt door de bus te deformeren. Tekeningen bij de aanvraag laten zien dat de streng met deze schroefdraad op verschillende manieren kan worden vastgezet in het ‘hoogliggende constructieorgaan’, bijvoorbeeld via een invoeganker in het beton of met twee moeren vastgezet in een glad gat in een flens.

Borgingsinrichting

Het vrije uiteinde van de streng gaat door een boring van een zogenoemde borgingsinrichting, vervolgens rond het op te hangen materiaal of door een daarop aangebracht oog, en ten slotte door een tweede boring van de borgingsinrichting. Geveerde wiggen voorkomen het zomaar terugtrekken van het vrije uiteinde. De wiggen zijn voorzien van ribbels voor grijpkoppeling met de streng. Ze zijn gelukkig ontkoppelbaar, waardoor de ophanghoogte van de apparatuur ook later nog naar beneden toe valt bij te stellen. Door bijgaande figuur op zijn kop te zetten, is te zien dat het eventueel ook andersom kan: het oog wordt bevestigd aan het plafond, de schroefdraad aan het op te hangen apparaat, bijvoorbeeld in een gat met schroefdraad. Ook in dit geval voorkomt de borgingsinrichting dat het vrije uiteinde van de streng losglipt. Het octrooi maakt hier uitdrukkelijk melding van en de omgekeerde tekening is daadwerkelijk toegevoegd, met alle verwijzingscijfertjes nauwgezet omgedraaid. Ter vervolmaking van het ophangsysteem is voorzien in kunststofhoezen voor de ophangstreng,  om de overdracht van eventuele trillingen te minimaliseren.

Reageer op dit artikel