nieuws

Opdrachten Britse bouwmarkt opnieuw gestegen

bouwbreed

londen ­ Het aantal opdrachten in de Britse bouwmarkt is in de twaalf maanden tot 1 april 2003 opnieuw met 7 procent toegenomen. Alle sectoren met uitzondering van infrastructuur en private industriële gebouwen vertoonden een stijging.

In het eerste kwartaal van dit jaar deed zich echter een daling voor van 1 procent vergeleken bij dezelfde periode in 2002. Wordt het eerste kwartaal vergeleken met de voorafgaande drie maanden (laatste kwartaal 2002) dan is toch weer sprake van een stijging met 3 procent. Dat blijkt uit de jongste kwartaalstatistiek van het ministerie voor Handel en Industrie in Londen.

Op jaarbasis gezien nam het aantal opdrachten voor eigen huizen toe met 11 procent. De afgelopen weken hebben de meeste woningontwikkelaars dan ook goede resultaten gemeld. Op het gebied van de sociale woningbouw was sprake van een bescheiden toename met 2 procent, maar op kwartaalbasis bedraagt de stijging hier 18 procent.

Infrastructuur, de belangrijkste sector in de Britse aannemerij, vertoonde een afname met 12 procent op jaarbasis. Dat lijkt echter te maken te hebben met incidentele oorzaken, want wordt het eerste kwartaal 2003 vergeleken met de voorafgaande drie maanden dan is sprake van een toename met 97 procent. De statistiek voor infrastructuur wordt sterk beïnvloed door het feit dat het hier vaak om mega­opdrachten in PFI­verband gaat. Openbare opdrachten buiten de infrastructuur namen jaar op jaar toe met 36 procent terwijl de private commerciële sector goed was voor een stijging met 7 procent. De enige sector die al enige tijd achter elkaar een daling vertoont is die voor industriële gebouwen.

Reageer op dit artikel