nieuws

Onderzoek naar sanering van miljoenen in Hoofddorp

bouwbreed Premium

hoofddorp ­ De gemeenteraad van Haarlemmermeer overweegt een officieel vervolgonderzoek naar de desastreus verlopen sanering van het terrein van de vroegere machinefabriek Spaans Babcock. Belangenverstrengeling, slordigheid en gebrek aan controle heeft de gemeente miljoenen extra gekost.

De gemeente kocht begin jaren negentig het terrein van de machinefabriek om daar woningbouw te plegen. Vanaf het eerste moment ging het mis, zo blijkt uit het rapport dat in opdracht van de gemeenteraad is opgesteld. De gemeente betaalde indertijd ruim 8,5 miljoen euro voor het terrein, terwijl de waarde was vastgesteld op slechts 7 miljoen euro. Vervolgens ontstond met de oorspronkelijke eigenaar van het terrein onmin over de kosten van de sanering. Toen de sanering duurder uitviel, weigerde Spaans de helft van die kosten te dragen. Volgens het onderzoeksrapport waren er destijds veel informele contacten tussen ambtenaren en bestuurders van de gemeente, het betrokken bedrijf en aannemer Vermeer. Zaken werden afgedaan op de Rotaryclub, zo blijkt uit het rapport. Zo verzuimde de gemeente duidelijke afspraken te maken over de prijs en het tijdsverloop van de sanering. Vervuilde grond werd op kostbare wijze afgevoerd naar België, zonder dat het gemeentebestuur daarvan op de hoogte was.

Horen

Volgens maand bespreekt de gemeenteraad het rapport. Dan wordt duidelijk of de raad onder ede alle betrokken ambtenaren en politici gaat horen. Oud­wethouder S. de Pont, destijds verantwoordelijk voor de sanering, kan dan ook worden gehoord. Hij weigerde aan het eerste onderzoek van de gemeenteraad mee te werken.

Reageer op dit artikel