nieuws

NVB wil spoedwet voor verdeling planschade

bouwbreed

voorburg ­ De projectontwikkelaars en bouwers van de NVB pleiten voor een spoedwet waarin de verdeling van planschade tussen gemeenten en ontwikkelaars wordt geregeld. Aanleiding voor dit pleidooi is de uitspraak van de Hoge Raad, waarin de ontwikkelaars overigens gelijk krijgen.

Gemeenten hebben de publieke taak om bestemmingsplannen te maken en te wijzigen. Als dat schade oplevert en die schade wordt geclaimd, kunnen gemeenten die claims niet zomaar doorschuiven naar projectontwikkelaars. Dat sprak het Hof in Arnhem een aantal maanden geleden uit in een geding tussen de gemeente Nunspeet en een bouwer. De Hoge Raad heeft dat met een iets andere redenering nu bevestigd.

“Het klinkt wellicht raar, maar we zijn er niet echt blij mee”, zegt NVB­directeur F. Nuss. Als gevolg van deze uitspraak vreest hij dat gemeenten niet snel zullen meewerken aan wijziging van bestemmingsplannen. Dit geldt zeker als de grond niet in handen is van de gemeente. Is dat wel zo, dan kan een gemeente de kosten van planschade verdisconteren in de kavelprijzen en maakt het ze niet veel uit, verwacht hij.

Nuss ziet maar één oplossing, ook al druist die in elk geval in tegen de uitspraak van het Arnhemse Hof in. “Je zou moeten kijken naar de mate waarin partijen belang hebben bij planontwikkeling. Dat belang moet je dan meewegen in de mate waarin wordt meebetaald aan de planschadeclaims die worden ingediend. De Hoge Raad laat die mogelijkheid open”, vindt hij. Zijn organisatie is van plan hierover zo snel mogelijk een brandbrief te schrijven aan het kabinet. “Er is namelijk vreselijke haast bij. Wij hebben gehoord dat dit onderwerp zal worden meegenomen in de wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening. Dat kan nog jaren duren. Zo lang kunnen we niet wachten.”

Het betekent in elk geval dat gemeenten en ontwikkelaars samen gaan opdraaien voor planschadeclaims. Maar dat valt volgens Nuss in sterke mate te beperken. “Nu al leven er ideeën om de claims te beperken door invoer van een eigen risico. Als de schade minder is dan 10 procent van de waarde van het onroerend goed ­ in de meeste gevallen zal het gaan om waardevermindering door wijziging van een bestemmingsplan ­ dan valt er niets te claimen. Ook wordt er gedacht aan het maximeren van de termijn waarbinnen een claim kan worden ingediend tot vijf jaar. Dan is een groot deel van de claims weg”, weet Nuss.

Het is een pragmatische oplossing geeft hij toe. “Maar als je niks doet, dan zullen gemeenten zich behoorlijk achter de oren krabben of zij nog wel plannen moet maken.”

Reageer op dit artikel