nieuws

Nieuwe wao­plannen zuur voor de bouw

bouwbreed Premium

den haag ­ Het zal gedaan zijn met de rust in polderland als het beoogde kabinet zijn wao­plannen handhaaft. In combinatie met wijzigingen in andere sociale regels, pakken die heel slecht uit voor werknemers in fysiek zware beroepen als de bouw, vindt de FNV. De bonden beloven nu al harde cao­onderhandelingen. analyse

De actiebereidheid is groot en acties zullen er komen, beloven in elk geval de FNV­bonden. Een centraal akkoord waarin afspraken worden gemaakt over de loonstijgingen in de komende jaren is so wie so uitgesloten, laat ook het CNV weten.

Premier Balkenende heeft de schrik al flink te pakken. De bewindsman wordt in de hoek gezet als een a­sociale rakker vol onfatsoen. Gehaast probeert Balkenende de scherpe kanten van de afspraken bij te slijpen.

Lauw

De werkgevers reageren vooralsnog lauw. Dan maar geen centraal akkoord. Bij deze conjunctuur zijn hoge looneisen immers volstrekt onmogelijk, denken ze bij VNO­NCW. En op zich hebben ze nog gelijk ook. Hoge looneisen in een tijd van recessie betekent alleen maar meer werkloosheid, zo leren de economen.

De redenering is echter iets te simpel. Ook de vakbeweging weet dondersgoed dat het slecht is gesteld met de concurrentiepositie van Nederland en dat die absoluut niet is gebaat bij snel stijgende lonen. Maar aan de andere kant kan een beetje vakbeweging het ook niet over haar kant laten gaan als ze ziet dat werknemers in een armoedeval terecht dreigen te komen. En dat zit wel in de kabinetsplannen.

Volgens die plannen krijgen alleen nog arbeidsongeschikten van wie vaststaat dat ze niet binnen vijf jaar in staat zijn weer te werken een wao­uitkering.

De arbeidsongeschikte komt dus sneller in de ww dan in de wao. Maar daarvan wordt weer de duur beperkt dus de bijstand is veel eerder bereikt.

Neem daarbij dan ook nog dat het kabinet vut en prepensioen onaantrekkelijk wil maken, en de woede van de vakbeweging is te begrijpen.

Acties

Lodewijk de Waal, de voorman van de federatie FNV en Bouwvoorzitter Dick van Haaster hebben dan ook al laten weten dat wat hen betreft acties voorspelbaar zijn. De bouwvakker die er veertig jaar werken op heeft zitten, pikt het domweg niet van het kabinet te horen te krijgen dat hij tot zijn 65ste in de bijstand zal moeten. “Die gaat niet met zijn pootjes omhoog afwachten”, drukte De Waal het uit.

Het is niet eens voorspelbaar, maar zelfs een zekerheid dat de vakbeweging de kabinetsplannen niet alleen te vuur en te zwaard zullen gaan bestrijden maar ook de gevolgen ervan zullen willen repareren in de cao’s. Dat zullen dus hete cao­onderhandelingen worden, aangezien werkgevers niet van plan zijn dure eisen in te willigen. Dat betekent dat de verhouding werkgevers­werknemers behoorlijk gepolariseerd raakt.

Eenzelfde effect treedt op in de verhouding kabinet­werknemers. Dat is dan specifiek op het punt van de (ont)koppeling van lonen en uitkeringen. De koppeling blijft in stand als de lonen in de marktsector gematigd blijven. De vakbeweging voelt zich min of meer gechanteerd. Kortom, de tijdbom tikt onder het poldermodel.

Reageer op dit artikel