nieuws

Mobiliteit vereist publiek­private aanpak

bouwbreed

rijswijk ­ Het speerpunt van het beoogde kabinet, mobiliteit en bereikbaarheid, vraagt om toepassing van publiek­private samenwerking. De overheid heeft zelf te weinig geld voor de benodigde investeringen. Een groep van bedrijven en instellingen ziet volop kansen.

“De kabinetsformatie is een goed moment om een doorbraak te realiseren in de aanpak van de mobiliteit in Nederland”, zegt directeur B, Mooren van VNO­NCW West. Samen met financiers als ABN­Amro, ING en Rabo, de bouwbedrijven Dura Vermeer en Volker Wessels Stevin, de logistieke wereld, maar ook ingenieursbureaus en IT­bedrijven heeft hij zich opgeworpen als pleitbezorger voor een andere aanpak van het mobiliteitsprobleem.

“Tot nu toe heeft pps niet echt tot iets geleid, terwijl er plannen genoeg zijn”, aldus Mooren, die uit zijn eigen ervaringswereld verwijst naar de N201 (Haarlem­Hilversum) en de A4 Midden­Delfland. Curieus genoeg ziet hij juist op provinciaal niveau echter een andere wind waaien onder bestuurders. “Zij hebben een beetje het gevoel dat er twintig jaar is gepraat over infrastructuur, maar dat er weinig is gerealiseerd. Juist zij voelen veel voor financiering met behulp van het bedrijfsleven.” Mooren is dan ook blij met het verslag van de informateurs Korthals en Hoekstra, waaruit blijkt dat mobiliteit en bereikbaarheid weer een hoge plaats op de politieke agenda hebben gekregen.

“Wij streven naar een totaalvisie, waarin onderlinge samenhang wordt gebracht in de investeringen. Dan gaat het om wegen, openbaar vervoer, vastgoedontwikkeling, maar ook natuur. Nu zie je op deze gebieden aparte geldstromen. Nieuwe vervoersorganisaties moeten verantwoordelijk worden voor de totale sturing van de mobiliteit op regionaal niveau”, zegt Mooren.

Begrotingssystematiek

Directeur W. Verbaan van Dura Vermeer valt hem bij. De econometrist, die een aantal jaren de 10 miljard gulden van VROM mocht beheren, weet als geen ander dat het grote probleem bij de overheid de begrotingssystematiek is. “Die is opgezet in de tijd van pure geldschaarste vlak na de oorlog. Nu is er absoluut geen sprake van krapte. Waar het om gaat, is het private geld in te zetten voor publieke doelen op een manier waardoor private partijen er ook nog aan kunnen verdienen. Dat kan door combineren van projecten”, zegt hij.

Beiden hebben er vertrouwen in dat er nu iets gaat gebeuren. “Het zijn geen ideeën van vandaag of gisteren. Je moet het zien in de lijn van AVBB­voorzitter Brinkman met zijn doorstroomroute, vervolgens voormalig VNO­NCW­voorzitter Blankert en kort geleden de commissie­Luteijn waarin op verschillende manieren dezelfde draden bij elkaar komen”, aldus Verbaan. Nog belangrijker is echter het gegeven dat als er niets gebeurt, de bereikbaarheid alleen maar slechter wordt. “Het is een feit dat berekeningen aantonen dat de verkeersintensiteit de komende jaren fors toeneemt. Neem de A12. Nu al wordt voorspelt dat de files daar tot een verkeersinfarct zullen leiden”, zegt Mooren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels