nieuws

KNB

bouwbreed Premium

KNB

De website van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, www.knb­baksteen.nl, is uitgebreid met het dossier ‘kwaliteit van baksteen’. In deze tijd van milieuverantwoord bouwen wil de KNB betrouwbare voorlichting geven over de levenscyclusaspecten van het bouwmateriaal baksteen, zodat architecten en constructeurs verantwoorde keuzes kunnen maken.

Reageer op dit artikel