nieuws

Kans op mega­disco in Almere uiterst klein

bouwbreed

almere ­ De kans dat er een mega­discotheek aan het Weerwater in Almere komt, is uiterst klein geworden.

De Raad van State heeft gisteren een groep van bezwaarmakende horecaondernemers gelijkgegeven. Volgens hen heeft de gemeente Almere en later ook de provincie Flevoland het te verwachten bezoekersaantal te laag ingeschat. Gemeente en provincie hebben zich hierbij gebaseerd op schattingen van de voormalige potentiële exploitant. In diens ondernemingsplan ging hij uit van 206.000 bezoekers per jaar. Nader onderzoek hiernaar hebben de gemeente en de provincie niet gedaan. Volgens de bezwaarmakers, die daarin gelijk kregen van de Raad van State, kan gezien het bruto vloeroppervlak van de discotheek van tussen de 3600 en 5400 vierkante meter niet worden uitgesloten dat het bezoekersaantal per jaar de 250.000 of zelfs 500.000 overschrijdt. Voor de bouw van een horecavoorziening met een te verwachten bezoekersaantal van minimaal 250.000 moet namelijk worden onderzocht of er een milieueffectrapportage (mer) nodig is. Als wordt uitgegaan van 500.000 bezoekers per jaar, dan is zelfs een mer verplicht. De gemeente heeft voorts geen parkeeronderzoek laten doen, wat volgens de Raad van State wel nodig was geweest. De bezwaarmakers voerden terecht aan dat bij de discotheek te weinig parkeerplaatsen zijn voorzien. De gemeente Almere was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel