nieuws

Juridische aspecten gladheidsbestrijding

bouwbreed

Juridische aspecten gladheidsbestrijding

ede ­ De CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, heeft twee infobladen over gladheidsbestrijding uitgebracht. ‘Juridische aspecten van wintergladheidsbestrijding’ en ‘Nat­of droogstrooien, de afweging’. De opvatting dat de wegbeheerder altijd aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als gevolg van gladheidsbestrijding is onjuist. Er zijn wel omstandigheden waaronder de beheerder wel aansprakelijk is. Het tweede blad biedt ondersteuning bij de afweging van nat­ of droogzoutstrooien.

Reageer op dit artikel