nieuws

Herstel vertrouwen ‘duurt iets langer’

bouwbreed

groenekan ­ Het zal nog wel geruime tijd duren voordat het vertrouwen tussen de bouw en de overheidsopdrachtgevers is hersteld. Dit bleek tijdens het aanbestedingscongres van Cobouw in Groenekan. De bouw kan het niet alleen, maar het Rijk doet niet mee, stelt AVBB vice­voorzitter A. Nelissen.

In zijn bijdrage gaf hij aan dat de bouw zelf druk bezig is het vertrouwen te herstellen. “Als bestuur van de sector proberen wij dagelijks onze bouwbedrijven ervan te overtuigen dat wij als sector aan zet zijn als het gaat om vertrouwensherstel. Dat werkt, maar niet direct. Bovendien zullen langdurige juridische procedures het proces van vertrouwensherstel er niet eenvoudiger op maken”, zei hij.

Bovendien krijgt de bouw het gevoel dat de schuld wel heel erg eenzijdig op de bouw wordt gegooid. “Ook aan de kant van de bouw is het vertrouwen in wat ik generaliserend ‘de overheid en de politiek’ noem fors gedeukt. Het gevoel ontstaat dat overheidsinstanties en politiek gemakkelijk alle nuanceringen in het rapport van de enquêtecommissie terzijde schuiven en eenzijdig alle problemen bij de bouw leggen”, aldus de werkgeversvoorman.

Vuurgevaarlijk

Ook de wijze waarop met name het openbaar ministerie omgaat met bouwers roept negatieve emoties op. Die worden dagen soms zelfs weken vastgezet zonder enig contact met de buitenwereld, alsof ze vuurgevaarlijke misdadigers zijn. “De bouw verdient geen medelijden. Maar ik wil wel aangeven dat vertrouwensherstel over en weer een met veel emoties beladen proces is.”

Zijn gevoel hieromtrent werd door velen in de zaal gedeeld. Vooral omdat de directeur uitvoering van Rijkswaterstaat, M. Beljaars, in zijn verhaal wederom het beeld opriep van de alom slechte reputatie van de bouw. Tijdens een discussie tussen Nelissen en Beljaars werd ook duidelijk dat de wijze waarop de problemen in de bouw moeten worden aangepakt nogal ver uit elkaar liggen.

Gezamenlijk

Waar Nelissen pleitte voor een gezamenlijk optrekken, vond Beljaars dat de bouw het zelf maar moet opknappen. Waar Nelissen aangaf dat het maken van nieuwe aanbestedingsregels een zaak van overleg tussen bouw en opdrachtgevers zou moeten zijn, predikte Beljaars een eenzijdige overheidstaak.

Een voorbeeld daarvan is door het AVBB ontwikkelde gedragscode inclusief toezicht en zware sancties voor bedrijven die zich er niet aan houden. Een prima zaak, zo vindt het Rijk, maar wij doen niet mee.

En dat terwijl brancheorganisaties zelf nauwelijks in staat zijn een dergelijke code op te leggen en te handhaven op straffe ervan beschuldigd te worden door de Nederlandse Mededingingsautoriteit van mededingingsbeperkende afspraken. Het is een spagaat waar het congres vooralsnog geen antwoord op had.

Reageer op dit artikel