nieuws

Helft bouwvergunningen klopt niet

bouwbreed

den haag ­ Bijna de helft van alle bouwvergunningen voor woningen voldoet niet aan de eisen. Twee villa’s in Valkenswaard die gebouwd zijn zonder de juiste papieren, gaan nog dit jaar tegen de vlakte. Over het algemeen is de handhaving van de bouw­ en milieuregels bij gemeenten ver beneden de maat.

Dat blijkt uit de handhavingsrapportage die minister Kamp (VROM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De helft van de 150 bezochte gemeenten waarbij naar de bouwregelgeving is gekeken, scoorde 44 procent slecht op de procedures en planologische aspecten van de verlening. Slechts een kwart bleek de administratieve organisatie van de vergunningen goed op orde te hebben. Ook heeft de Inspectie gekeken naar milieuzaken, zoals de handhaving van het Bouwstoffenbesluit. Bij controles op de export van bouw­ en sloopafval stuitten de inspecteurs regelmatig op overtredingen. Samen met de Duitse autoriteiten zijn de verwerkers bij onze oosterburen onderzocht. Dit jaar wordt de zaak verder onderzocht.

De inspecteurs toetsten vorig jaar 1447 dossiers aan het Bouwbesluit. Veelal was de informatie niet volledig. Op de punten die wel getoetst konden worden, is in 547 gevallen strijdigheid geconstateerd met het besluit.

Onder toezicht

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels