nieuws

Heijmans zwaait met rode boekje

bouwbreed Premium

rosmalen ­ Heijmans slaat partners en personeel om de oren met het ‘rode boekje’. Wie zaken wil doen met het Brabantse bouwbedrijf, moet zich houden aan de in Rosmalen opgestelde gedragscode. De beursgenoteerde onderneming verzekert in het boekje à la Mao zijn maatschappelijke rol hoogst serieus te nemen.

“Het is niet toegestaan geschenken en uitnodigingen aan te nemen. Behalve als duidelijk blijkt dat de medewerker tot niets verplicht is. Onaanvaardbaar zijn geschenken die kunnen worden omgezet in geld of daarmee gelijk te stellen zijn (cheques, waardebonnen of kostenvergoedingen). Bij twijfel moet met de leidinggevende worden overlegd.”

Oprecht

Heijmans stelt van zijn medewerkers te verwachten dat zij eerlijk en oprecht werken in het zakendoen met anderen. De administratie dient voor eenieder juist en inzichtelijk te zijn. Geen verstoppertje spelen dus. “Niet toegestaan zijn constante betalingen, boekingen of valse facturen die de ware aard van een transactie verdoezelen”, aldus de richtlijnen van het Rosmalense bouwbedrijf.

Wie zich niet aan de gedragscode houdt, hangt maatregelen boven het hoofd. Degene die overtreding van wetten en normen signaleert, moet direct te biecht gaan bij zijn leidinggevende, of bij het speciale meldpunt. Want ook chefs zijn niet bij voorbaat van alle verdenking vrij.

“Heijmans hecht grote waarde aan eerlijke concurrentie”, zo staat te lezen in het rode boekje. Wat geenszins ­ zelfverzekerdheid kan de Brabanders niet worden ontzegd ­ in tegenspraak is met de wens een topper te zijn in de thuismarkten. Alle medewerkers die betrokken zijn bij aanbestedingen, ondertekenen bij het uitbrengen van de offerte een verklaring. Klip en klaar staat dan op schrift dat het aanbod zonder concurrentiebeperkende dan wel prijsverhogende maatregelen tot stand is gekomen.

De onderneming waarover sinds vorige week oud­HBG’er G. Hoefsloot de scepter zwaait, maakt in haar gedragscode duidelijk hoge eisen te stellen aan de medewerkers. Toon initiatief, lever prestaties en sta positief tegenover samenwerking, zo wil het concern. De mensen worden opgeroepen nieuwe dingen te leren en zich een deel te voelen van het bedrijf. Als tegenprestatie wil Heijmans respectvol met de medewerkers omgaan en hen mogelijkheden bieden de gedragscode in hun eigen werk inhoud te geven. Beloning volgt naar prestatie.

Kopieën

Tot de informele bedrijfscultuur van Heijmans behoort dat de medewerkers ­ binnen redelijke grenzen ­ privé gebruik kunnen maken van bedrijfseigendommen. Over het plegen van een telefoontje, wat kopieën en het verzenden van e­mails wordt niet moeilijk gedaan. Een stap verder gaat het gebruik van gereedschappen en trilplaten. Dan is toch echt wel toestemming van de leidinggevende nodig. Als strikte voorwaarde geldt dat het klussen met spullen van Heijmans niet ontaard in een leuke bijverdienste.

Reageer op dit artikel