nieuws

Geen normale markt, maar een advocatenparadijs

bouwbreed Premium

groenekan ­ Als de overheid zo doorgaat zal er eerder sprake zijn van een advocatenparadijs dan van een normale marktsituatie. Die stelling poneerde mr. J. Janssen, advocaat aanbestedingsrecht en partner bij Stibbe, tijdens het congres.

Volgens Janssen is dit alleen al een gevolg van het beleid van minister Kamp hoe te handelen bij civiele procedures tegen bouwbedrijven die hebben samengespannen, waarbij de geleden schade wordt verhaald. “Ook Kamp erkent dat als gevolg van dit offensieve beleid, hoogstwaarschijnlijk een advocatenparadijs er eerder zal zijn dan een normale marktsituatie.”

Nog erger wordt de manier waarop de overheid wil omgaan met de vraag op welke wijze bouwbedrijven wegens slecht gedrag kunnen worden uitgesloten. Voor een zwarte lijst is niet gekozen, omdat die binnen de Europese Aanbestedingsrichtlijn moeilijk te handhaven is. Dus wordt de wet Bibob gebruikt.

Die wet is daar echter niet voor geschreven. Primair is de wet Bibob gericht op het weren van criminele organisaties en dekmantelbedrijven, hield Janssen zijn gehoor voor. Bovendien beperkt ook hier Europa de mogelijkheden.

Betrouwbaarheid

Ernstiger is nog dat aanbestedende diensten zelf een onderzoek moeten doen naar de betrouwbaarheid van inschrijvers. Bureau Bibob kan daarbij om advies worden gevraagd, maar het is uiteindelijk de aanbestedende dienst zelf die moet beslissen. “Bij dat oordeel wordt gekeken naar de ernst van eventuele eerdere fraude, de mogelijk opgelegde straf of boete, de vraag hoe lang het is geleden en welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om herhaling te voorkomen. Opnieuw een advocatenparadijs”, concludeerde de advocaat.

Meer zag hij dan ook in het streven van de overheid om te komen tot een minder voorspelbaar aanbestedingsgedrag. “Dat is alleen mogelijk wanneer de overheid innovatiever aanbesteedt en gebruik maakt van ook andere contractvormen dan de traditionele contracten. Daarvoor is echter meer nodig dan een kenniscentrum dat alleen kennis­ en ervaringsondersteuning biedt”, zei Janssen.

De aanbestedende overheden zullen een cultuuromslag moeten maken van bestekschrijvers naar contractmanagers. Zij zullen hun vraag op een andere wijze moeten specificeren dan volgens de standaard RAW­methode, zo meende hij. En last but least zal de overheid op transparante en evenwichtige wijze gunningscriteria moeten formuleren en hanteren.

Reageer op dit artikel