nieuws

Gedeeltelijke verzekering metro

bouwbreed

AMSTERDAM ­ De gemeente Amsterdam probeert alsnog een deel van het risico bij de aanleg van de Noord­Zuidlijn te verzekeren. Wethouder Van der Horst heeft dat woensdagnacht onder druk van de PvdA toegezegd. Mochten de kosten daarvan echter te hoog zijn, dan krijgt hij voldoende politieke steun om de gemeente zelf het risico te laten dragen.

In het jongste voorstel zal de gemeente schade tot een bedrag van 25 miljoen euro zelf dragen. Voor de volgende 50 miljoen euro moet een verzekering worden afgesloten. Volgens eerste indicaties zou dat kunnen tegen een premie van 1 miljoen euro per jaar. Zekerheid daarover is er nog niet.

Schadescenario’s

Het gedeeltelijk dekken van een schade tot 75 miljoen euro sluit aan op de door prof.ir. E. Horvat beoordeelde theoretische schadescenario’s. Met een zekerheid van 95 procent denkt Horvat dat de aanleg van de Noord­Zuidlijn een schade veroorzaakt van 25 miljoen euro. De kans dat het 80 miljoen wordt is volgens hem slechts 0,01 procent. Voor de PvdA is het afdekken van de risico’s een belangrijke kwestie. Zij stelde vorig jaar oktober bij het besluit tot aanleg van de metrolijn de eis dat het project verzekerbaar moet zijn. Toen dacht de gemeente nog tegen een bedrag van 20 miljoen euro een verzekering te kunnen realiseren.

Door verslechteringen op de verzekeringsmarkt ­ slechts één herverzekeraar is bereid het risico te dragen ­ is het premiebedrag opgelopen tot 46 miljoen euro. Daarbij krijgt de gemeente in veel gevallen weinig uitgekeerd.

Steun

Ook zonder verzekering zal de aanleg van de Noord­Zuidlijn doorgaan. Van der Horst kan in ieder geval rekenen op de steun van CDA, VVD en PvdA. Volgens PvdA­raadslid A. Bijlsma is het afblazen van het project niet aan de orde. Een extreem hoge schade van 150 miljoen euro kan de gemeente financieel dragen. In de onlangs afgesloten begrotingsonderhandelingen is het weerstandsvermogen met 20 miljoen verhoogd naar 100 miljoen euro.

Wel wil de raad nog meer duidelijkheid over toekomstige afhandeling van schadeclaims. Het al bestaande schadebureau moet voldoende zijn opgetuigd om op de juiste wijze claims af te handelen. Ook moet het risicomanagement goed zijn geregeld. Wethouder Van der Horst verzekerde de raadscommissie woensdag dat het toezicht streng zal zijn. “Een dronken medewerker van een aannemer krijgt niet de kans schade te veroorzaken”,aldus de wethouder. Volgende week woensdag neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over de verzekeringskwestie.

Reageer op dit artikel