nieuws

Fraude Berlaymont komt voor rechter

bouwbreed Premium

brussel ­ De anti­fraudedienst van de Europese Commissie (OLAF) acht de aanwijzingen over fraude bij de renovatie van het Berlaymontgebouw, het voormalige én toekomstige hoofdkwartier van de Commissie in Brussel, voldoende zwaarwichtig voor de Belgische justitie om een gerechtelijk onderzoek in te stellen.

Met dat onderzoek wordt het parket in Brussel belast. Het onderzoek heeft vooral betrekking op mogelijke onregelmatigheden bij het almaar opvoeren van de prijs voor de renovatie tot 607 miljoen euro, dat is bijna drie keer zoveel als aanvankelijk werd begroot. De Europese Commissie draagt (uitgesmeerd over 27 jaar) 503 miljoen euro bij aan de renovatie en betaalt nog eens 50 miljoen voor de ruwbouw van het Berlaymontgebouw.

Justitie moet ook nagaan hoe het komt dat de renovatie veel langer duurde dan aanvankelijk werd bepaald. Het Berlaymontgebouw werd wegens acuut asbestgevaar in 1991 ontruimd. Na de asbestverwijdering en renovatie zou het begin 1996 weer in gebruik worden genomen, zo heette het toen. Dat tijdstip werd door geklungel en ruzies tussen aannemers telkens uitgesteld en is nu bepaald op 31 maart 2004. Elke maand dat het later wordt opgeleverd kost een boete van 221.000 euro, die na 30 juni 2004 nog eens wordt verdubbeld.

Medeplichtigheid

OLAF is bij zijn onderzoek gestuit op de medeplichtigheid van EU­ambtenaren en valsheid in geschrifte. Voor onderzoek naar de medeplichtigheid van niet­EU­ambtenaren en eventueel ook bouwbedrijven is OLAF niet bevoegd. De daarover ontdekte gegevens zijn doorgespeeld naar justitie.

Volgens een EU­woordvoerder ontploft er een tijdbom als de omvang van de fraude en het gesjoemel rond de renovatie van het Berlaymontgebouw ooit helemaal aan het licht komt. “Niet alleen ambtenaren, ook (onder)aannemers, studie­ en adviesbureaus profiteerden van het gesjoemel”, zo geeft de Commissie toe.

Reageer op dit artikel