nieuws

Etten­Leur in ban van centrumplan

bouwbreed Premium

etten­leur ­ Het centrum van Etten­Leur is één grote bouwput. Het winkelend publiek lijkt het al niet meer op te merken en verheft hooguit af en toe de stem om het bouwlawaai te overstemmen. In vijf jaar tijd moet Etten­Leur een nieuw gezicht krijgen. De bouw is nu ongeveer halverwege.

Een tijdelijke oplossing, zo was Etten­Leur begin jaren zestig de aanleg van een belangrijke regionale verbindingsweg dwars door het centrum voorgespiegeld. Uiteindelijk duurde het ruim 35 jaar voordat de West­Brabantse gemeente verlost werd van de gehate drukke rijksweg N58. In 1999 werd de weg omgelegd ten zuiden van de bebouwde kom. Toen er zekerheid was over het verdwijnen van de weg, begon Etten­Leur plannen te maken voor de reconstructie van een nieuw centrum. “Het was een unieke kans. Etten­Leur heeft al die tijd stilgestaan. We konden niks”, illustreert Rien Vergouwen, projectmanager van het centrumplan. De ontwikkeling werd voortvarend aangepakt. “De gemeente was al eigenaar van nagenoeg alle grond. Vóór de aanbesteding hadden we het bestemmingsplan al gewijzigd. Dan heb je al veel risico’s uitgebannen”, meent Vergouwen.

Bouwvolume

Het centrumplan wordt uitgevoerd door een combinatie van de projectontwikkelaars Johan Matser, BVR en HBG Vastgoed. Het bouwvolume ­ een ondergrondse parkeergarage van duizend plaatsen, 13.500 vierkante meter winkels, 3.000 vierkante meter kantoren, 2.000 vierkante meter horeca, 330 appartementen, 50 woningen en een nieuw stadskantoor ­ is grofweg in drieën gesplitst en uitbesteed aan aannemers uit de drie concerns.

Het verst gevorderde bouwproject is de parkeergarage, die dient als fundering voor winkels, horeca en appartementen. Eind mei moet het betonwerk klaar zijn, zodat de garage begin september open kan. De nabijgelegen bovengrondse parkeerterreinen kunnen dan vervallen. Er is ook daar nieuwbouw gepland. De bouw van twee appartementengebouwen die op het parkeerdak komen, is net gestart. Een bouwtechnisch hoogstandje is volgens Vergouwen de overspanning van 16 meter in de parkeergarage, waar gebouwen op komen te rusten van vier tot vijf bouwlagen. “Dat is constructief een hele opgave geweest.”

Ook de afbouw van het nieuwe stadskantoor is in volle gang. Het gebouw dat als bijnaam al de Stropdas heeft gekregen vanwege de opvallende vorm boven een van de ingangen, wordt begin november opgeleverd.

Slappe bodem

Ook al gaat het om een groot project, het ziet er nog steeds naar uit dat het nieuwe centrum zoals gepland in 2005 helemaal klaar is. De enige tegenvaller ontstond in het begin bij het funderen van de parkeergarage. De bodem bleek veel slapper dan verwacht, waardoor veel langere funderingspalen nodig waren. Het agressieve grondwater stelde bovendien extra eisen aan het beton.

De gemeente heeft ook eigenaren van winkels die grenzen aan het centrumplan aangespoord hun panden op te knappen. Zo vernieuwt de Hema bijvoorbeeld zijn winkelpand en bouwt er appartementen boven. Het aangrenzende overdekte winkelcentrum, eigendom van Wereldhave, krijgt ook een bescheiden facelift.

Waar andere plaatsen er hard aan moeten trekken om nieuwe kantoorruimte en duurdere woningen te verkopen, is dat in Etten­Leur geen enkel probleem. “Er is al zestig procent van de woningen verkocht en tweederde verhuurd van de winkels. Er was wel belangstelling voor het viervoudige aantal winkels”, zegt Vergouwen. Met het verhuren van het resterende winkelgedeelte wacht Etten­Leur nog even om een afgewogen keuze te maken uit het aantal gegadigden.

Reageer op dit artikel