nieuws

Effectieve waterzuivering door ultraviolet licht

bouwbreed Premium

andijk ­ Het Provinciaal Waterleidingbedrijf in Noord­Holland (PWN) gaat in Andijk water zuiveren met behulp van ultraviolet licht. De uv­technologie is effectiever dan bestaande reinigingsmethoden en laat minder schadelijke reststoffen achter zoals chloor en ozon.

Na jarenlang onderzoek past PWN een nieuwe zuiveringstechniek toe voor desinfectie en afbraak van organische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen en micro­organismen.

Als vervanger van chloor voor de wettelijke verplichte desinfectie van drinkwater heeft PWN in samenwerking met de universiteit van Alberta in Canada de toepasbaarheid van ultraviolette straling aangetoond. Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat het gebruik van deze uv­techniek in combinatie met waterstofperoxide het voordeel biedt dat organische microverontreinigingen op een simpele en milieuvriendelijke manier worden omgezet. Het verschil met de huidige technieken is dat dankzij de nieuwe zuivering meer soorten gevaarlijke stoffen gemakkelijker oplossen. Veel kleine organische deeltjes, die vooral in bestrijdingsmiddelen zitten, blijken ongevoelig voor desinfecteertechnieken met chloor en ozon.

De uv­stralen bevinden zich binnen het elektromagnetische spectrum tussen het zichtbare licht en röntgenstralen. Hiervan is uv­c van belang voor desinfectie en oxidatie.

Fotonen

De effectiviteit van de nieuwe techniek is gebaseerd op het feit dat uv­straling is opgebouwd uit fotonen. Deze fotonen zijn in staat moleculen te activeren en te muteren en zijn dus ook in staat het DNA van micro­organismen te veranderen. Een bijkomend verschijnsel is dat in een reactie van uv­licht met water radicalen ontstaan die betrokken zijn bij oxidatie. Door aan het water waterstofperoxide toe te voegen, ontstaan nog meer radicalen en verlopen afbraakreacties sneller.

De nieuwe methode is recent goedgekeurd door de toezichthouder op de waterleidingbedrijven, de inspectie van het ministerie van VROM. De bouw van het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf startte afgelopen vrijdag. Medio 2004 is de gehele installatie operationeel. De huidige toepassing van chloorgas komt daarmee te vervallen.

Reageer op dit artikel