nieuws

Digitale rioolscanner speelt in op Europese standaardisering

bouwbreed

helsinki ­ Enkele jaren research en ontwikkeling in Finland hebben een nieuw digitaal systeem voor de opsporing van beschadigingen in rioleringen opgeleverd. Het product is inmiddels klaar voor de markt en brengt volgens de Finnen een forse verandering in het rioolonderhoud teweeg.

De informatie over de toestand van de buizen is met behulp van de methode tot op de millimeter in het hele rioolstelsel nauwkeurig vast te leggen, wat de planning van reparaties verbetert. Terwijl het bovendien gemakkelijker is allerlei types beschadigingen te voorzien. Dat verhoogt de doelmatigheid, aldus onderzoeker Hannu Maula van het researchinstituut VTT Building and Construction in Espoo vlakbij Helsinki. Anders dan met gangbare videoscreening zijn de data onafhankelijk van de vraag door wie de apparatuur hanteert bovendien altijd goed vergelijkbaar. Bij videoscreening is het resultaat afhankelijk van de vaardigheden van de deskundigen die er in het gegeven geval mee bezig zijn en lopen de afzonderlijke opnames uiteen. Vergelijkbaarheid is echter van wezenlijk belang als er straks sprake is van een Europese rioleringsstandaard. Het systeem is gebaseerd op door VTT ontworpen software voor de behandeling van beelden en maakt voor het scannen van de buizen gebruik van een speciale camera van de Japanse fabrikant Oyo Corporation. De camera/scanner zet de gegevens in digitale vorm om en daardoor kunnen deze ook simpeler worden overgebracht naar andere informatiesystemen voor combinatie met eerdere data over de conditie van de riolering. “De software analyseert de onderhoudsdata automatisch. Bij een nieuwe inspectieronde kunnen verder de veranderingen worden vastgesteld die zich nadien hebben voorgedaan. Dat was tot dusver niet mogelijk”, legt Maula uit. De nieuwe Sewer Scanner Evaluation Technology (SSET) is door het VTT ontwikkeld in het kader van een innovatieresearchprogramma voor infrastructureel onderhoud van TEKES, de Finse tegenhanger van TNO. Het programma loopt overigens nog tot 2005 en omvat bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van een management en serviceconcept voor de vastgoedbeheersbranche.

Researchcentrum

Het VTT is overigens een technisch researchcentrum en is voortgekomen uit de Technische Universiteit van Finland, maar staat daar nu als contractonderzoeksinstelling los van. Projectleider Maula vertelt dat het initiatief tot de ontwikkeling primair is genomen vanwege het bovengenoemde perspectief op Europese standaardisering van rioolinspectie. In de meeste landen moet de toestand van rioolstelsels om de 10 jaar worden onderzocht, maar de eisen kunnen van land tot land momenteel nog behoorlijk verschillen. Standaardisering stimuleert hoe dan ook de vraag naar een nieuw diagnosesysteem, waarmee de gegevens kunnen worden vergeleken, ongeacht om welk riool in welk land het gaat. Los hiervan is het ontwikkelingsproject aangepakt in nauwe samenwerking met een hele rits partners uit het bedrijfsleven en onder meer gemeentewerken van Helsinki. De concrete omzetting van het systeem in een vermarktbaar product was bijvoorbeeld in handen van twee firma’s uit de rioleringsdiagnosebranche, Painehuuhtelu Oy PTV en Infratec Oy. De geregistreerde merknaam is DigiSewer. In Nederland wordt het product op de markt gebracht door Cues Europa uit Maastricht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels