nieuws

‘De klant moet weer koning worden’

bouwbreed

voorburg ­ De doorstroming in de woningmarkt is gebaat bij het bouwen van huizen in alle segmenten. Bovendien moet daarbij weer worden geluisterd naar de wensen van de consument om de verkoop te garanderen. Dat zegt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen Neprom, P. Ruigrok.

Vandaag neemt de directeur van AM Wonen ontwikkeling het stokje over van van C. de Reus die de afgelopen twee jaren voorzitter van de Neprom was. Hij draagt zijn voorganger, onder wie hij vice­voorzitter was, een warm hart toe vanwege diens daadkracht, inzet en de aandacht voor de grote lijnen.

Het ei van Columbus voor het vlottrekken van de woningbouwproductie heeft Ruigrok niet, terwijl de situatie nijpend wordt. “Diverse projecten die al in ontwikkeling zijn, worden omgezet naar meer woningen in het midden­ en goedkope segment, bijvoorbeeld in Hoofddorp.” 

De verkoop is echter het probleem niet, volgens de ontwikkelaar. “Goede woningen worden nog steeds goed verkocht”, aldus Ruigrok. Hij vindt acties als het aanbod van een auto bij een nieuwbouwwoning “een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven” maar hij zou het zelf niet doen.

Ruigrok voorspelt dat de gemiddelde vrij op naam prijs van woningen over ongeveer twee jaar daalt als gevolg van een verschuiving met meer aandacht voor het middensegment. “We zullen minder vrijstaande woningen bouwen, maar meer rijtjeshuizen met meer kwaliteit.”

Doorstroming

Ontwikkelaars moeten zijns inziens de doorstroming bevorderen en daartoe in alle klassen woningen bijbouwen, dus ook in het goedkope en middensegment. Opvallend, aangezien Neprom­directeur J. Fokkema het meeste heil ziet in de nadruk op duurdere nieuwbouw.

De consument is bovendien jaren uit het oog verloren en het is tijd dat die weer in beeld komt, vindt de nieuwe voorzitter. Juist nu de kantorenmarkt instort en de woningbouwproductie stagneert, moet de klant weer koning zijn.

“De laatste jaren zijn we doorgeschoten in architectonische hoogstandjes. Soms waren dat panden met een onbruikbare plattegrond, maar in de huidige markt verkopen die niet meer. In de tijd dat alles kon, zijn we de consument uit het oog verloren, nu moeten we terug”, stelt Ruigrok.

Tijdens de jaarvergadering van de Neprom, morgen in kasteel oud Wassenaar, presenteert de vereniging de resultaten van een onderzoek naar de kantorenmarkt. Daarbij zijn onder meer de factoren van de vestigingskeuze van buitenlandse bedrijven geanalyseerd. De concurrentiepositie van Nederland is ernstig verslechterd, mede door de fiscaliteit, de opstoppingen op het wegennet, het gebrek aan geschikte woonmilieus voor het topkader van de betreffende bedrijven.

Benoembaar

De bedoeling is met het onderzoek de aandachtspunten benoembaar en de knelpunten zichtbaar te krijgen. “De leegstaande kantoren komen wel weer vol, maar eerst moeten obstakels worden weggenomen. Er wachten een paar moeilijke jaren, want het gaat nu eenmaal slecht met de markt”, aldus Ruigrok. Steeds meer bedrijven kiezen voor monumentale panden, in plaats van prestigieuze nieuwbouw. “Dat is goed voor een stad, het zorgt voor inkomsten en voor bedrijvigheid met bijbehorende werkgelegenheid. Bovendien kunnen de leegstaande panden ook worden gebruikt voor bijzondere woningen of nieuwe kantoren. Er is ook op dat gebied veel creativiteit in Nederland.”

Hij vindt het een uitdaging dat hij aantreedt terwijl er nog geen regering is. “Een nieuw kabinet legt de eerste maanden zijn oor te luisteren en dan zijn de leden ook het meest ontvankelijk voor nieuwe ideeën. Een goed moment om onze plannen daar over de bühne te krijgen.”

Demissionair minister Kamp krijgt alle lof van de ontwikkelaar vanwege het benadrukken van het belang van herstructurering en het realistisch omgaan met ruimtelijke ordening. “Maar hem was de tijd niet gegeven. Bovendien kreeg hij er een baan naast (als waarnemend minister van Defensie, red.) die tijd kostte. Anders had hij een goede kans van slagen gehad.”

Vervolg van pagina 1

Reageer op dit artikel