nieuws

Concentratie van vuurwerkopslag uitgesteld

bouwbreed

den haag ­ Vuurwerkbedrijven hoeven volgend jaar niet te verhuizen naar zogenoemde concentratiegebieden. Daartoe heeft minister Kamp van VROM een conceptwijziging van het Vuurwerkbesluit opgesteld.

De versoepeling betekent dat bedrijven zich per 1 maart 2004 niet hoeven te vestigen in de concentratiegebieden. De termijn van twee jaar na inwerkingtreding van het besluit is geschrapt. Een nieuwe datum is er niet, melding wordt gemaakt van een ‘door onze minister te bepalen tijdstip’. De datum waarop bedrijven worden geselecteerd die wel moeten verhuizen, blijft ongewijzigd 15 september 2003. Twee locaties zijn daarvoor aangewezen, namelijk het Brabantse Ulicoten in de gemeente Baarle Nassau en het zuidelijk deel van de Kollummerwaard. De gemeenten maken echter nog bezwaar tegen de komst van de bedrijven. De onderhandelingen tussen gemeenten en het ministerie van VROM lopen nog. Als de gemeenten blijven weigeren, kan de minister de locaties afdwingen met de Wet op de ruimtelijke ordening. Het vuurwerkbesluit is nu een jaar van kracht. De ontwerpwijziging die thans is gepubliceerd is bedoeld voor het bijschaven van het besluit. Zo bleken de veiligheidsafstanden soms onnodig groot. De afstand van een opslag met professioneel vuurwerk tot de dichtstbijzijnde bebouwing is bijvoorbeeld gehalveerd als er niet meer dan 750 kilogram ligt. Hierbij moet nu 400 meter in acht worden genomen. Voor grotere hoeveelheden blijft de afstand van 800 meter gehandhaafd.

Reageer op dit artikel