nieuws

Community Planning versnelt stroperige planprocessen

bouwbreed Premium

Community Planning versnelt stroperige planprocessen

Het woord vertraging lijkt langzamerhand synoniem te worden voor planontwikkeling, herstructurering en bouwen. De grote steden hebben hun handen vol aan het op gang houden van de herstructurering van achterstandswijken terwijl op de Vinex­locaties de bouw van nieuwe woningen stagneert. ‘Tempo maken’ is het parool.

In deze context lijkt het verwerven van draagvlak naar de achtergrond te verschuiven. De afgelopen jaren hebben immers aangetoond dat het verwerven van draagvlak een weg van lange adem is. Tussen het moment van planontwikkeling en uitvoering haken veel mensen af. Er begint onder bestuurders, projectmanagers en bewoners een vorm van participatiemoeheid te ontstaan. Alleen de echte ‘diehards’ onder bewoners blijven overeind in de langjarige, stroperig aandoende, processen. Die betrokkenheid wordt door bestuurders en projectmanagers vervolgens gewantrouwd door de legitimiteitvraag te stellen. Kortom: op dit moment is participatie weinig vrolijk makend.

Strategisch

Dat interactieve stadsontwikkeling ook in korte tijd, met veel plezier en met een groot draagvlag gerealiseerd kan worden, is in Nederland amper bekend.

In Engeland ontwikkelde de architect en stedenbouwer John Thompson eind jaren ’80 de interactieve planningmethode Community Planning. Het bijzondere van de methode is dat deze zich leent voor alle schaalniveaus van planontwikkeling en visievorming. Een andere bijzonderheid is dat er nog geen week nodig is om van een grootschalig, interactief ‘planningsfestival’ tot de presentatie van een breed gedragen concept plan of visie te komen. Door de werkvorm waarmee tijdens het evenement reacties, suggesties en discussies worden verzameld, ontstaan bovendien onder de bezoekers allerlei strategische allianties die de uitvoering van plan of visie versnellen. Dat de methode ook buiten het Verenigd Koninkrijk tot goede resultaten leidt, blijkt uit de projecten die John Thompson uitvoerde in Duitsland, Italië, Frankrijk en Tsjechië.

Vorig jaar had in april een Community Planning Weekend plaats in Scarborough. Een interdisciplinair team onder leiding van John Thompson werkte tijdens dat weekend, samen met een team van West 8 onder leiding van Adriaan Geuze, aan een toekomstvisie voor deze Engelse badplaats. Uiteindelijk bezochten meer dan duizend bezoekers in de periode van vrijdagmiddag 14.00 uur tot zaterdagmiddag18.00 uur de Community Planning. Zij deden mee aan verschillende discussierondes rond verschillende thema’s, brachten letterlijk en figuurlijk hun bevindingen en suggesties in kaart en bekeken tijdens een wandeling met professionals de stad op haar toekomstige mogelijkheden.

Ook voor scholieren en jonge kinderen waren er speciale workshops waarbij hun beleving en creativiteit centraal stond. Op dinsdagavond, volgend op het weekend, werd het resultaat A vision for Scarborough gepresenteerd en enthousiast ontvangen.

Inspirerend

Tijdens het weekend ontstonden spontaan werkgroepen van mensen en initiatieven op verschillende terreinen. Zo vormden zich een jongerenforum, een forum van kunstenaars uit Scarborough en een Internetforum. Laatstgenoemd forum nam het initiatief tot een website waar alles te vinden is over A vision for Scarborough en de ontwikkelingen daaromtrent (www.scarboroughsfuture.org.uk) Hier blijkt dat de werkgroep Kunst en Cultuur in 2005 een groot festival organiseert.

Reageer op dit artikel