nieuws

Bouwproject Merwehoofd Papendrecht in de knel

bouwbreed Premium

den haag ­ Het project van Van der Vorm Bouw voor de bouw van ruim 340 woningen op het Merwehoofd in Papendrecht dreigt in de knel te komen door een uitspraak van de rechtbank in Dordrecht.

Die oordeelt dat de gemeente ten onrechte een vrijstellingsbesluit heeft verleend waarmee, vooruitlopend op het nog te maken bestemmingsplan, de bouw kan worden voorbereid. De dag waarop de bouw had moeten beginnen, 1 mei, was na die uitspraak niet haalbaar.

Op diezelfde eerste mei hield de Raad van State een zitting waarin gemeente en bouwonderneming, hangende de afloop van hun hoger beroep, een voorlopige toestemming bepleitten om met de bouw van althans de eerste 116 woningen en van een parkeergarage, aan de oeverrand van het voormalige Fokkerterrein, te kunnen beginnen. Voor deze fase zijn al zes bouwvergunningen verleend, die nu ter visie liggen.

Toren

In de tweede en derde fase zullen ook appartementen worden gebouwd, althans als de procedures voor bestemmingsplan en bouwvergunningen naar behoren zijn afgerond. Daaronder valt onder meer een ruim 40 meter hoge torenflat met 14 bouwlagen, waar niet iedereen even blij mee is.

Als het hele project niet eind december 2004 is opgeleverd, dreigt de gemeente een subsidie van 700.000 euro mis te lopen. De gemeente spreekt dus van een “urgent plan”.

Reageer op dit artikel